Aktuální nabídka produktů

Buď IN! – uvnitř i navenek

obrazekKaždá dívka touží být krásná. Je však také krása, která není vidět navenek, ale je ukrytá v srdci a duši každého člověka. Letáček s přílohou – sáčkem s pleťovým krémem – kosmetikou z Mrtvého moře. Lze objednat i bez příloha jako DK100

Přečíst si...


Magnetka s biblickým veršem

obrazekMagnetka s biblickým veršem:
Snášejte se navzájem a odpouštějte si. (Koloským 3, 13)


Dárková krabička – blahopřání

obrazekDárková krabička s biblickým veršem: Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. (1. Korintským 13,4) a krátkým textem.

Přečíst si...


Každý může být vítěz!

obrazekV šestnácti letech jsem se cítil již dospělý. Začal jsem kouřit, chodit na pivo, sem tam nějaká štamprle a postupně se ze mě stal alkoholik. Tak to šlo až do mých 40 let. Pak jsem uvěřil v Boha… Svědectví Slávka Lamače z Blanska.

Přečíst si...


Touha po lásce

obrazekSnad každý člověk touží být milován. Láska dává pocit jistoty, v případě selhání však může zanechat hlubokou ránu. Boží láska je nesrovnatelně hlubší než láska rodičů k dítěti nebo partnerská láska. Sám Bůh o sobě říká, že je Láska. Láska, která dovede odpouštět, obětovat se za druhé a nemyslet jen na sebe…

Přečíst si...


Jsi milován!

obrazekMnoho lidí si stěžuje: „Mě ještě nikdo neměl doopravdy rád! O mě nikdo nestojí!“ S jakou radostí jim však můžeme říct: „Možná o tom ani nevíš, ale ty jsi milován! Bůh tě miluje!“ Oblíbený letáček „Jsi milován“ jsme vydali již v několika dotiscích.

Přečíst si...


Jsi unikát!

obrazekPerly jsou odedávna považovány za něco vzácného, drahého, unikátního. Lov perel je ale velice nebezpečný a zahynulo při něm mnoho potapěčů. Lidé jsou ochotni riskovat kvůli věcem, které jsou krásné a žádané. Jakou hodnotu má vlastně lidský život?

Přečíst si...


Milovat a být milován

obrazekPravá láska má vždy dvě strany: nejde jen o to být milován, ale především milovat. Je dobře, že nám to Bůh ukázal: miluje nás, máme pevné místo v jeho srdci. A tak smíme jeho lásku šířit dál… Krátký text doplňuje biblický verš z 1.listu Janova: „V tom je láska : ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás…“

Přečíst si...


Ano, je to pravda!

obrazekTato malá knížka chce pomoci všem, kteří hledají odpověď na otázky: „Nač jsem na světě? Proč musíme zemřít? Můžeme poznat Boha? Jak skončí dějiny lidstva?“ Knížka přináší novozákonní příběh o Ježíši, Božím Synu, od jeho narození až po smrt a vzkříšení.

Přečíst si...


Pohlednicový kalendář na r. 2015

obrazekDOPRODEJ za sníženou cenu! Oblíbený obrázkový kalendář s biblickými verši (tentokrát s verši z knihy Přísloví v překladu Bible „Slovo na cestu“) a aforismy Pavla Kosorina. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný.

Přečíst si...


Záložka s veršem na rok 2015

obrazek„Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.“ List Římanům 15,7


Samolepky veršů na nový rok

obrazekSamolepky biblických veršů, které jsou vytištěny na samolepících etiketách (na 1 archu formátu A4 je 14 veršů samolepek o rozměrech 10x4 cm). Verše lze nalepit na zadní stranu záložek BTM.

Přečíst si...


Když je domov na dohled

obrazekEXKLUZIVNÍ VYDÁNÍ! Český překlad knihy Billyho Grahama „Nearing home“, která vyšla v USA již před třemi lety. Tato pozoruhodná kniha je postupně překládána a vydávána v mnoha jazykových mutacích. Světoznámý autor se v ní zabývá „posledním úsekem cesty na této zemi a přechodem do věčného domova.“ Autor napsal tuto knihu ve svých 92 letech, což je již samo o sobě něčím mimořádným. I proto je kniha tak autentická, pustá teorií, plná reálných zkušeností a velmi praktických rad.

Přečíst si...


Když se život obrátí naruby

obrazekKNIŽNÍ NOVINKA! Po opakovaném vydání letáčku „Naděje i v nemoci“ [S39]l s osobním svědectvím Lydie Smilkové nyní vychází knižně zpracovaný dramatický životní příběh hlavní postavy. Autoři: Lydia Smilková, Doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., Marie Frydrychová.

Přečíst si...


Kalendářík na rok 2015

obrazekObrázek s veršem: „Kdo v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích…“ (Izajáš 40, 31).

Přečíst si...