Aktuální nabídka produktů

Novinky - PODZIM 2015

obrazekDíky za úrodu [DK124]
Text letáčku je připomínkou tradiční podzimní křesťanské slavnosti – díkuvzdání za úrodu. Mezi její hlavní symboly patří i dýně, kterou nacházíme téměř na všech výstavkách. Součástí textu letáčku (s lomem na „stříšku“) je i recept na dýňový cheesecake.

obrazekDůvod k radosti a vděčnosti [RT41]
Oslavy vděčnosti za úrodu mají tradici v mnoha zemích a kulturách. U nás je podzim časem dožínek a vinobraní, v Americe je to Den díkuvzdání, v Izraeli svátek Šavuot. Základní myšlenkou těchto svátků je to, že nejsme suverénními pány Země, ale pouze správci. To má být důvodem ke chvále a vděčnosti našemu Stvořiteli.

obrazekMagnetky - sada [MS2]
Sada obsahuje 10 magnetek za zvýhodněnou cenu.

obrazekMagnetka s biblickým veršem [PX38]
OREL – „Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové…“ Izajáš 40, 31

obrazekStopy v písku [DK76]
Krátký text „Stopy v písku“, který byl inspirován známou básní Margaret Fishbeck Powersové, patří k nejžádanějším letáčkům. Připravili jsme nové vydání, tentokrát v nové grafické úpravě.

Přečíst si...


STOLNÍ HRA - Poznávej s úsměvem

NOVINKA! Připravili jsme pro Vás společenskou hru pro čtyři a více hráčů. Věříme, že se budete nejen společně dobře bavit, ale navíc si připomenete nebo získáte biblické znalosti.

obrazek

Přečíst si...


KALENDÁŘ na rok 2016

obrazekPOZOR! Oblíbený pohlednicový kalendář tentokrát s PŘEKVAPENÍM! Všech dvanáct obrázků si můžete i tentokrát vystřihnout a použít jako pohlednice. Pět z nich je však speciálních. Jsou opatřeny násekem, takže po vystřižení pohlednice a jejím přehnutí v označeném místě získáte STOJÁNEK. Krásné obrázky a inspirativní aforismy Pavla Kosorina vás tak mohou provázet nejen v roce 2016!

Přečíst si...


Nový život v rodině

obrazekPraktická brožurka je kompilací textů německých autorů na stále aktuální téma o vztazích křesťanských rodičů a jejich dětí. Prosté grafické zpracování brožurky je vyváženo praktickými radami a řadou inspirativních příběhů ze života autorů.

Přečíst si...


Nelítostná kukačka

obrazekBáseň Oldřišky Koudelové doplňuje biblický verš „Nesmíte krást ani lhát ani podvádět svého bližního“ (3. Mojžíšova 19,11).


Magnetka s biblickým veršem

obrazekSMUTNÝ PES
Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí.
(Přísloví 12, 25)

Přečíst si...


Ano, je to pravda!

obrazekNOVĚ S KVÍZOVÝMI OTÁZKAMI. Tuto útlou knížku lze považovat za přehled základů biblického poselství. Srozumitelným způsobem předkládá dětskému čtenáři velké pravdy Bible i život Ježíše Krista. Čtivý text doplněný jednoduchými ilustracemi jasně vystihuje biblické příběhy i pravdy, se kterými je spojen, a vede k jejich uplatňování v běžném životě. Součástí textu jsou i přímé citace z Bible.

Přečíst si...


Zbabělec?

obrazekEvangelium formou komiksu. Na 21 stranách formátu 12,5 x 7 cm je srozumitelně vysvětlen význam oběti Ježíše Krista. Příběh řidičů kamionu je doplněn klíčovými verši Bible o jediné cestě k Bohu, o víře v Ježíše Krista a doporučením pro začínající křesťany.

Přečíst si...


Rozvrh hodin - česká historie

obrazekRozvrh hodin pomůže dětem k zapamatování nejvýznamnějších dat české historie. Jejich seznam doplňují obrázky. Na titulní straně s rozvrhem jsou fotografie staveb, které se vztahují k významným historickým událostem. Rozvrh doplňuje citát Jana Amose Komenského.

Přečíst si...


Rozvrh hodin - vyjmenovaná slova

obrazekRozvrh hodin na nový školní rok s přehledem vyjmenovaných slov pro školáky.

Přečíst si...


Pánův hlas

obrazekPříběh ztraceného a znovunalezeného psa Dona, který neomylně poznal hlas svého pána. Také my lidé jsme se ztratili svému Pánu. Uslyšíme Jeho hlas?

Přečíst si...


Navázaná nit

obrazekText je výzvou nejen pro všechny babičky: pojďme a navažme důležitou nit – předání křesťanského poselství z generace na generaci! Věnujme se svým vnukům a vnučkám a mluvme s nimi o Bohu.
Vyprávějme jim biblické příběhy, nejen pohádky.

Přečíst si...


Co Darwin ještě nemohl vědět?

obrazekDarwinova evoluční teorie je obecně přijímána jako vědecký model, který vysvětluje vznik a vývoj života na Zemi. V učebnicích se uvádí, že za obrovským množstvím živočišných druhů nestojí žádný Bůh – Stvořitel, ale pouze přírodní výběr, experimentující po miliardy let vývoje života na Zemi. Je tomu opravdu tak? Autorem textu je německý profesor Werner Gitt.

Přečíst si...


Na shledanou!

obrazekDvojitá kartička s textem přání při loučení. Je doplněna biblickým veršem: „Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete…“ (2. Kor. 9,8).


Na čem záleží - Láska

obrazekPrvní letáček nové řady „Na čem záleží“ přináší krátké zamyšlení o lásce. Text je doplněn verši z 13. kapitoly 1. listu Korintským.


BIBLE – Nový zákon

obrazekMimořádná nabídka! BTM nabízí ekumenický překladu Nového zákona pouze za symbolickou cenu 15 Kč. Vzhledem k jeho nízké ceně ho můžete dobře využít pro Vaše nejrůznější misijní aktivity. Je to velká příležitost, aby se Evangelium – dobrá zpráva – dostala k velkému počtu lidí.

Přečíst si...


Propiska s logem BTM

obrazekNovinka! Propiska s logem BTM ve třech barvách. Využijte evangelizační nápis „Bůh Tě Miluje“ na tužce (současně zkratka Brněnské tiskové misie – BTM) a darujte ji svým přátelům. Tužka může být i vhodný dárek pro školáky – připomenutí Boží lásky na celý rok.

Přečíst si...