Aktuality

V jarní kolekci nabízíme letáčky zejména pro nadcházející svátky: Svátek matek (neděle 11. května), Svátek sousedů (pátek - 30. května) a Noc kostelů (pátek, 23. května). Z dárkových produktů připomínáme novou kostku modliteb (modlitby před jídlem), dvojitou kartu s textem staré irské modlitby – požehnání na cestu s aromavisačkou a dárkovou krabičku na téma „Radost“.

Z našich aktivit vybíráme:
Misijně modlitební ekumenická setkávání v Brně: MMB.
Kde jsme byli: Fotografie a reportáže z akcí
Kde budeme: Nabídka letáčků, prezentace, modlitby...
Další aktivity: Projekty, fotografie, informace...
Nabídka pro prodejce: Komisní prodej

Nový zpravodaj BTM3-2014
Velikonoční produkty – aktuální nabídka
Letáčky k noci kostelů – doporučené produkty


S Bohem je krásný každý den!

obrazekDvojitá karta s vlepenou přílohou – aromavisačkou. Na vnitřní straně karty je uveden text staré irské modlitby – požehnání na cestu: „Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu…“ Lze objednat i bez přílohy jako DK121

Přečíst si...


Životní rozhodnutí – skutečný příběh o víře a odvaze

obrazekLetáček přináší příběh, který se odehrál v Rusku v době mezi dvěma světovými válkami. Obyvatelé jedné malé vesnice byli vystaveni těžké zkoušce, ve které se měla osvědčit pevnost jejich víry. Také my jsme vystavováni podobným zkouškám víry, byť ne za tak dramatických okolností. Otázka ale zůstává stejná: zůstaneme věrni, nebo zradíme?

Přečíst si...


Desatero – bezpečný průvodce

obrazekVíce než před 3 tisíci lety dává Hospodin Mojžíšovi na hoře Sinaj dvě kamenné desky, na kterých je vyryto jedinečné poselství všem generacím: deset přikázání – Desatero. Bůh v něm vyhlašuje lidstvu pevný řád a slibuje ochranu, naplnění života, když budou žít lidé podle jeho vůle. Dotisk v nové grafické úpravě.


Modlitby před jídlem

obrazekV šesti modlitbách je vysloveno poděkování za jídlo i prosby o ochranu a požehnání.

Přečíst si...


Zakázané ovoce

obrazekSvědectví mladého muže, jehož život poznamenal milostný vztah s vdanou ženou. Poté, co se s ním rozešla, pro něj život ztratil cenu. Rozhodl se, že se zničí. Začal pít a brát drogy. Propustili ho z práce. Zadlužil se, aby mohl pít dál. Stala se z něj fyzická i psychická troska. Na ničem mu už nezáleželo. Skončil v psychiatrické léčebně. Ve chvíli, kdy byl úplně na dně, se setkal s člověkem, který mu ukázal, že i z jeho zdánlivě beznadějné situace existuje cesta, která vede ke svobodě.

Přečíst si...


Přeji stálé zdraví!

obrazek„Přeji Ti ze srdce pevné zdraví a dostatek moudrosti při řešení problémů. Kdyby se Ti přesto něco zlého přihodilo, obrať se v modlitbě na Pána Ježíše Krista.“ Toto přání doplňují verše z Markova a Janova evangelia.


Závistivý pštros

obrazekChcete se dozvědět, jaký lék je nejlepší na závist? Kdy strká pštros hlavu do písku? Odpovědi najdete v básničce Oldřišky Koudelové. Na závěr si můžete přečíst biblický verš z listu Galatským: „Navzájem se neprovokujme a nezáviďme si.“


RADOST – Lentilková krabička

obrazekDalší ze série dárkových krabiček s možností vložení drobného dárku. Kromě známých citátů od C.S.Lewise a L.Evelyho, obsahuje krátké přání a biblický verš: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ (List Filipským 4,4).

Přečíst si...


Záložka s biblickým veršem (pro děti)

obrazekZáložka s obrázkem Aleny Lančové, který ilustruje biblický verš „Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“


Kniha života

obrazekNOVĚ V NABÍDCE! „Kniha života“ vznikla skloubením čtyř evangelií do jediného. Čtyři evangelisté – Matouš, Marek, Lukáš, Jan – popisují prostým a srozumitelným jazykem život a slova Ježíše Krista. Za biblický text je v knize zařazen Slovníček méně srozumitelných výrazů, chronologický přehled událostí ze života Ježíše Krista, nechybí ani studijní otázky k hlubšímu poznání a pochopení biblického textu.

Přečíst si...


Balíček pro Noc kostelů - větší

obrazekK usnadnění výběru letáčků pro Noc kostelů (23.května) nabízíme balíček misijních produktů za zvýhodněnou cenu. Balíček obsahuje pestrý výběr vhodných letáčků, které můžete nabídnout návštěvníkům svého kostela. Objednané materiály Vám zašleme obratem, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

Přečíst si...


Balíček pro Noc kostelů - menší

obrazekK usnadnění výběru letáčků pro Noc kostelů (23.května) nabízíme balíček misijních produktů za zvýhodněnou cenu. Balíček obsahuje pestrý výběr vhodných letáčků, které můžete nabídnout návštěvníkům svého kostela. Objednané materiály Vám zašleme obratem, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

Přečíst si...