Aktuální nabídka produktů

NABÍDKA KNIH

obrazekNOVĚ V NABÍDCE! Nabídka starších knih (biblické úvahy, křesťanské básně aj.) vydané většinou v době totalitního režimu. Tituly nabízíme zájemcům za symbolickou cenu na podporu misijní činnosti BTM (do vyprodání zásob).

Přečíst si...


Balíček pro Noc kostelů - menší

obrazekVýběr vhodných letáčků pro Noc kostelů (29. května 2015) za zvýhodněnou cenu. Balíček obsahuje pestrou směs letáčků (100 ks), které můžete nabídnout návštěvníkům svého kostela.

Přečíst si...


Balíček pro Noc kostelů - větší

obrazekVýběr vhodných letáčků pro Noc kostelů (29. května 2015) za zvýhodněnou cenu. Balíček obsahuje pestrou směs letáčků (200 ks), které můžete nabídnout návštěvníkům svého kostela.

Přečíst si...


BIBLE – Nový zákon

obrazekMimořádná nabídka! BTM nabízí ekumenický překladu Nového zákona pouze za symbolickou cenu 15 Kč. Vzhledem k jeho nízké ceně ho můžete dobře využít pro Vaše nejrůznější misijní aktivity. Je to velká příležitost, aby se Evangelium – dobrá zpráva – dostala k velkému počtu lidí.

Přečíst si...


Když se život obrátí naruby

obrazekOPĚT V NABÍDCE! Knižní zpracování osobního svědectví Lydie Smilkové, která i přes své životní problémy a zákeřnou nemoc prožívá hluboký pokoj a naději ve víře v Boha. Autoři: Lydia Smilková, Doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., Marie Frydrychová.

Přečíst si...


Mistr Jan Hus – svědek Ježíše Krista

obrazekPři příležitoti 600. výročí upálení mistra Jana Husa vydáváme brožurku, ve které najdete nejen životopisné údaje o této významné osobnosti našich dějin, ale také stručný výčet jeho nejvýznamnějších spisů, známé citáty z jeho díla a zamyšlení nad jeho odkazem.

Přečíst si...


M. J. Hus – záložka

obrazekZáložka s nejznámějším citátem a životopisnými daty Mistra Jana Husa.

Přečíst si...


Semínka přátelství

obrazekDvojitá karta o ceně přátelství s přílohou sáčku semen letniček (kosmatec). Báseň Oldřišky Koudelové je doplněna krátkou úvahou a veršem z Knihy přísloví 22,11: „Kdo miluje čistotu srdce a má ušlechtilé rty, tomu bude přítelem i král.“ Kartu lze objednat i bez přílohy - obj.kód. DK115

Přečíst si...


Kdyby byl Bůh

obrazekCožpak by se Bůh mohl dívat na to, co se ve světě děje? Nestrpěl by na světě nikoho, kdo krade, vraždí, znásilňuje… Proč Bůh nezasáhne a neztrestá každého viníka? A proč hodné nechává často trpět nejvíce?

Přečíst si...


O zdraví

obrazek„Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství“. Tento a řadu dalších veršů z knihy Přísloví najdete v nové kartičce z řady Být moudrý jako Šalomoun.


Mamince

obrazekLetáček má posloužit dětem jako blahopřání ke Dni matek. Na jedné straně je básnička Oldřišky Koudelové „Obrázek mamince“. Vnitřní strana letáčku je volná – na ni mohou děti namalovat mamince obrázek. Na zadní straně je místo k napsání blahopřání. Letáček ilustrovala Vlasta Švejdová.

Co je „Svátek matek“


Ostražitý zajíc

obrazekBáseň Oldřišky Koudelové doplňuje biblický verš: „Bůh tě chrání ode všeho
zlého, on chrání tvůj život.“ (Žalm 121, 7)


Moudrost Bible – kostka modliteb

obrazekNa nové kostce najdete verše z Přísloví, Žalmů a 1. listu Korintským. Věříme, že vás povzbudí a potěší ve všedních dnech života.

Přečíst si...


Magnetka s biblickým veršem

obrazekMagnetka s veršem – Bůh řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ (List Židům 13, 13)


V zajetí okultizmu

obrazekOkultními praktikami se dnes zabývá stále více lidí. Zároveň se zvyšuje počet těch, kteří se na tyto věštce a léčitele obracejí s prosbou o pomoc. Zdenka Zelená, která se dlouhá léta zabývala okultními praktikami, chce varovat před tímto nebezpečím. Přináší svědectví o napětí a vnitřním boji, který prožívala a ze kterého ji nakonec mohlo vysvobodit poznání a víra v Pána Ježíše Krista.

Přečíst si...