Aktuality

V naší vánoční nabídce najdete pestrý výběr textů, přání i kreativních produktů, které můžete využít jako dárek pro své nejbližší. Nezapomeňte je nabídnout i svým přátelům a lidem kolem Vás. Přinesete jim tak to pravé poselství Vánoc.

Kompletní nabídka vánočních produktů

Z našich aktivit vybíráme:
Kde jsme byli: Fotografie a reportáže z akcí
Kde budeme: Prezentace, modlitby...
Další aktivity:Projekty,fotografie,informace...
Nabídka pro prodejce: Komisní prodej

Nový zpravodaj BTM7-2014


Samolepky veršů na nový rok

obrazekSamolepky biblických veršů, které jsou vytištěny na samolepících etiketách (na 1 archu formátu A4 je 14 veršů samolepek o rozměrech 10x4 cm). Verše lze nalepit na zadní stranu záložek BTM.

Přečíst si...


Vánoční prostírání

obrazekVyzdobte si slavnostní vánoční stůl netradičně – papírovým prostíráním s vánočním příběhem a modlitbou.

Přečíst si...


Proč slavíme Vánoce

obrazekPOZOR NOVINKA! Vánoční brožurka s možností vložení CD vánočních písní Proč křesťané po celém světě slaví Vánoce jako nejvýznamnější svátek? Na tuto otázku se snaží nevšedním způsobem odpovědět tato publikace. Obsahuje nejlepší úvahy a svědectví, které Brněnská tisková misie v uplynulých dvaadvaceti letech vydala k tomuto tématu. Jsou z pera uznávaných autorů, kteří naplno prožili to, o čem psali. Poutavé články jsou doprovázeny řadou působivých fotografií.

Přečíst si...


TIŠE SNÁŠÍ SE SNÍH

obrazekPOZOR! OBLÍBENÉ CD VÁNOČNÍCH PÍSNÍ OPĚT V NABÍDCE! Na tomto albu hudební skupinky Brněnské tiskové misie najdete oblíbené vánoční písně i méně známé české koledy, které jsou doplněny několika skladbami z vlastní tvorby.

Přečíst si...


Když je domov na dohled

obrazekEXKLUZIVNÍ VYDÁNÍ! Český překlad knihy Billyho Grahama „Nearing home“, která vyšla v USA již před třemi lety. Tato pozoruhodná kniha je postupně překládána a vydávána v mnoha jazykových mutacích. Světoznámý autor se v ní zabývá „posledním úsekem cesty na této zemi a přechodem do věčného domova.“ Autor napsal tuto knihu ve svých 92 letech, což je již samo o sobě něčím mimořádným. I proto je kniha tak autentická, pustá teorií, plná reálných zkušeností a velmi praktických rad.

Přečíst si...


Když se život obrátí naruby

obrazekKNIŽNÍ NOVINKA! Po opakovaném vydání letáčku „Naděje i v nemoci“ [S39]l s osobním svědectvím Lydie Smilkové nyní vychází knižně zpracovaný dramatický životní příběh hlavní postavy. Autoři: Lydia Smilková, Doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., Marie Frydrychová.

Přečíst si...


Zvířátka slaví Vánoce

obrazekPOZOR NOVINKA! Pro nejmenší děti jsme na Vánoce připravili nové omalovánky – leporelo s básničkami Oldřišky Koudelové a obrázky brněnské kreslířky Vlasty Švejdové. Věříme, že i Vám, milí dospělí, se budou líbit, když básničky budete číst svým dětem, vnukům, vnučkám.

Přečíst si...


Marnotratný syn

obrazekOPĚT V NABÍDCE! Omalovánky s příběhem. Omalovánky přibližují Ježíšovo podobenství o marnotratném synovi. Pod obrázky na jednotlivých stranách je příběh převyprávěn, v závěru najdete krátký text s aktuálním ponaučením.

Přečíst si...


Magnetka s biblickým veršem

obrazekVánoční magnetka s veršem: „Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.“ Žalm 119, 105


Betlém pro celou rodinu

obrazekBetlém si můžete postavit přímo z papírových figurek upevněných do stojánků, nebo postavičky použít jako šablonu pro výrobu perníčků. Betlém doplňte krajinou v pozadí a domečkem. Sestavíte ho jednoduše – jednotlivé díly vyjmete z kartonového archu a spojíte podle návodu. V příloze najdete ještě dva recepty na perník.

Přečíst si...


Záložka s veršem na rok 2015

obrazek„Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.“ List Římanům 15,7


Vánoční poselství – odpověď na vaše hledání

obrazekO hlavním symbolu Vánoc – Ježíšku v jeslích – lidé dnes moc ne­přemýšlejí. Víme vůbec, kdo je Ježíš Kristus? Pokud to chceme zjistit, musíme pozorně číst Nový zákon – Evangelia…

Přečíst si...


Vánoce – svátky pokoje, lásky a odpuštění

obrazekKdyž se novináři ptali Nicolase Wintona, zachránce židovských dětí, na jeho názor jak změnit svět k lepšímu, řekl: „Musíme se vrátit k lásce, porozumění, odpuštění… Jinudy cesta nevede.“ To znamená vrátit se k Bohu, protože Bůh je láska.

Přečíst si...


Lidem dobrá vůle

obrazekNarození Ježíše Krista. Dokáže vůbec lidstvo domyslet tuto událost? V tak slavné chvíli se dokonce otevřelo samo nebe a zjevilo se množství andělů. V tomto okamžiku, kdy měli andělé možnost lidem něco sdělit, stačili říct jedinou větu: „Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.“ Co nám vlastně andělé zvěstovali? Zamyšlení nad nejdůležitějším poselstvím o Bohu a o lidech.

Přečíst si...


Radostné Vánoce a požehnaný nový rok!

obrazekDvojitá karta pohlednicového formátu s textem vánočního poselství. Text je uveden veršem ze Žalmu 96,1-2.

Přečíst si...


Pokojný a požehnaný nový rok!

obrazekPanoramatická novoroční karta s biblickým veršem (Žalm 46, 2-3): „Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená…“ a modlitbou.

Přečíst si...


Tichá noc

obrazekKdo by si nezazpíval o Vánocích píseň Tichá noc? V dárkové vánoční kartě najdete její text, na volnou stranu můžete připsat svoje osobní vánoční přání.


Kalendářík na rok 2015

obrazekObrázek s veršem: „Kdo v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích…“ (Izajáš 40, 31).

Přečíst si...


Pohlednicový kalendář na r. 2015

obrazekOblíbený obrázkový kalendář s biblickými verši (tentokrát s verši z knihy Přísloví v překladu Bible „Slovo na cestu“) a aforismy Pavla Kosorina. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný.

Přečíst si...