Aktuality

V naší nové podzimní kolekci letáčků najdete především produkty pro děti jako jsou hry, dětské záložky, školní rozvrhy aj. dále produkty zaměřené na školu a výchovu (např. letáček „Nebezpečný internet“), ale také nový pohlednicový kalendář na r. 2015. Můžete si objednat i novou magnetku s biblickým veršem nebo rozvrhy pro školáky.

Z našich aktivit vybíráme:
Kde jsme byli: Fotografie a reportáže z akcí
Kde budeme: Prezentace, modlitby...
Další aktivity:Projekty,fotografie,informace...
Nabídka pro prodejce: Komisní prodej

Nový zpravodaj BTM5-2014


Rozvrhy pro školáky

obrazekPro školáky si můžete objednat dva druhy rozvrhů hodin, v prvním si zopakují nejvýznamnější data české historie, druhý je pomůckou na vyjmenovaná slova.

Přečíst si...


Pohlednicový kalendář na r. 2015

obrazekOblíbený obrázkový kalendář s biblickými verši (tentokrát s verši z knihy Přísloví v překladu Bible „Slovo na cestu“) a aforismy Pavla Kosorina. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný.

Přečíst si...


Magnetka s biblickým veršem

obrazekMagnetka s biblickým veršem: NA HOSPODINA SLOŽ SVOJI STAROST, POSTARÁ SE O TEBE… (Žalm 55, 23)


Poslušnost, která zachránila život na zemi

obrazekBarevný obrázek archy společně s jednoduchým textem pomůže rodičům seznámit děti s biblickým příběhem o Noemovi a potopě světa. Motivační hra pro malé děti formou omalovánky.

Přečíst si...


Nebezpečný internet

obrazekLetáček informuje o nástrahách, které číhají na děti a mládež na internetu a dává rodičům několik rad, jak je před hrozícím nebezpečím ochránit.

Přečíst si...


Být dobrým otcem

obrazekRole otce je pro výchovu dítěte nezastupitelná. Pro toto důležité poslání je otcům vzorem nebeský Otec. Moudrost, kterou potřebujeme k životu – a také k výchově dětí – nechal Bůh zapsat ve svém poselství – Bibli.

Přečíst si...


Pod Boží ochranou!

obrazekPanoramatická karta s biblickým veršem a krátkou modlitbou za ochranu na všech cestách.

Přečíst si...


Svéhlavá zebra

obrazekBáseň Oldřišky Koudelové doplňuje verš z knihy Kazatel: „Lépe je dvěma nežli samotnému, upadne‑li jeden, druhý jej zvedne.“


O bohatství

obrazek„Někdo rozdává – a ještě bohatne, jiný škudlí až běda – k vlastní chudobě!“ Tento a řadu dalších veršů z knihy Přísloví najdete v nové kartičce z řady „Být moudrý jako Šalomoun“.


Záložka s biblickým veršem (pro děti)

obrazekZáložka s obrázkem Aleny Lančové, který ilustruje biblický verš – Matouš 5, 8: „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.“


Jemu se dá věřit

obrazekBrožurka Gerda Sachse „Jemu se dá věřit“ seznamuje čtenáře se základními otázkami víry prostřednictvím krátkých textů, citátů a především biblických veršů.

Přečíst si...