Aktuality

Naše nová kolekce produktů (zaměřená na období kolem svátku Památky zesnulých) obsahuje především nabídku letáčků s tématikou kolem existence posmrtného života. Najdete v ní však i nový biblický příběh, povzbuzující texty pro seniory, kartičku pro nejmenší i dárkovou kartu s přáním „Hodně zdraví“ s přílohou. Můžete si opět objednat i zbrusu novou magnetku s biblickým veršem.

Z našich aktivit vybíráme:
Kde jsme byli: Fotografie a reportáže z akcí
Kde budeme: Prezentace, modlitby...
Další aktivity:Projekty,fotografie,informace...
Nabídka pro prodejce: Komisní prodej

Nový zpravodaj BTM6-2014


Dotisky oblíbených letáčků!

POZOR! NOVĚ V NABÍDCE
Jsi milován! [RT3]
2x zachráněn [RT57]
Jsi unikát! [RT90]
V zajetí okultizmu [S20]
Touha po lásce [MT34]

Přečíst si...


Cesta životem

obrazekPOZOR! S přílohou HOT DRINK – zahřeje nejen v zimním období. Stáří je výzva, kterou bychom měli přijmout. Jak ale bude vypadat naše stáří? To můžeme do velké míry ovlivnit svými postoji a životním stylem. Je-li smyslem života láska k Bohu a k lidem, je to vidět na očích člověka. Září z nich pokoj a mírnost. Je zde naděje, která přesahuje tento život a jde až do věčnosti. Lze objednat i bez přílohy – rozpustného nápoje HOT DRINK – objednací kód DK122

Přečíst si...


Náman Syrský – příběh o zázračném uzdravení

obrazekNáman byl úspěšným velitelem syrské armády. Král mu důvěřoval a udělal by vše, aby se mu odvděčil za loajalitu a bohatství, které pro zemi získal. Na vrcholu své slávy však Náman onemocněl leprou. Nevyléčitelná choroba znamená konec jeho slávy. Náman je vyloučen ze společnosti, což je pro něho horší než smrt. Z úspěšného bojovníka se stává zoufalá ruina. Je vůbec nějaká naděje na uzdravení?

Přečíst si...


Co nás čeká za branou smrti?

obrazekPřelom října a listopadu je pro mnoho lidí velmi citově náročný. Značná část národa se vydává na hřbitovy, aby uctili památku zesnulých. Na mnohé padá smutek, na některé tíseň, samota, možná i deprese. Pro mnoho lidí není snadné vyrovnat se s otázkou smrti. Co se stane, až zemřu? Autorem textu je kazatel Pavel Coufal z BJB Brno.

Přečíst si...


Hlavně zdraví!

obrazekPOZOR! Obsahuje přílohu – sáček KURKUMY + RECEPT. Letáček nás seznamí s kurkumou – málo známou, ale osvědčenou rostlinou, která příznivě působí na celý organismus. Text upozorňuje, že je důležité starat se nejen o tělesné zdraví, ale také i o stav naší duše a ducha. Lze objednat i bez přílohy – sáčku KURKUMY – objednací kód RT87

Přečíst si...


Hledají se andělé…

obrazekKaždý touží po šťastném, spokojeném životě. Co máme udělat, abychom byli
skutečně šťastni? Ani bohatství, ani zdraví, ani úspěšná kariéra nenahradí štěstí, které je tvořeno z dobrých vztahů.

Přečíst si...


Věčnost začíná na zemi

obrazekPříběh vojáka, který utrpěl vážné zranění a ocitl se na hranici života a smrti. Své zážitky uvádí slovy: „Necítil jsem žádnou bolest, ale z mého těla jakoby „vyšel“ život. V duchu jsem viděl, jak se obrněný vůz s mým tělem sesunul ze stráně. Pak jsem se ocitl v nějaké chodbě. Připomínalo mi to tunel a já jím letěl kamsi vzhůru…“

Přečíst si...


Hospodin je můj pastýř

obrazekDvojitá karta formátu A6 s nejznámějším biblickým žalmem. Text 23. žalmu najdete na pravé vnitřní straně, levá strana je volná pro dopsání vlastního přání.


Učenlivý klokan

obrazekBáseň Oldřišky Koudelové doplňuje biblický verš z 1. listu Tesalonickým 5, 11: „Navzájem se povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou.“


Magnetka s biblickým veršem

obrazekMagnetka s biblickým veršem: „PAMATUJ, HOSPODINE, NA SOUCIT SVŮJ A NA SVOU LÁSKU, KTERÁ JE OD VĚKŮ.“ (Žalm 25, 6)


Pohlednicový kalendář na r. 2015

obrazekOblíbený obrázkový kalendář s biblickými verši (tentokrát s verši z knihy Přísloví v překladu Bible „Slovo na cestu“) a aforismy Pavla Kosorina. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný.

Přečíst si...


Katechismus Jana Karafiáta

obrazek„Katechismus držíme podle starodávné církve a otců církevních za jádro a klíč všech Písem svatých.“ Tak znělo vyznání Jednoty bratrské. V této brožurce je zpracován Heidelberský katechismus, jak jej do naší řeči stručně uvedl Jan Karafiát.


Jména, pořadí a zkratky knih starého a nového zákona

obrazekV této starší brožurce dále najdete odkazy a komentáře k nejdůležitějším veršům Bible. Publikace je rozdělena do čtyř kapitol: Bůh, Boží jednání s člověkem, Vykoupení a Budoucí věci = eschatologie.


Záložka s biblickým veršem (pro děti)

obrazekZáložka s obrázkem Aleny Lančové, který ilustruje biblický verš – Jan 2, 11: „Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.“