Adam a Eva - Můžeme se vrátit do ráje?

Jak je to s pověstným jablkem, které Adam a Eva jedli a byli proto vyhnáni z ráje? V Bibli se nemluví o jablku, ale o ovoci stromu, z něhož Bůh zakázal jíst. Slovo jablko se však v latině shoduje s výrazem pro zlo, v obou případech je to slovo malum. Kdo začal jablko používat jako symbol zla i neposlušnosti Božích přikázání, se dozvíte v naší tajence. Celý příběh o slavné Rút si můžete přečíst na našich stránkách, nebo si napsat o originál - malý letáček (pod označením H98: Rút - příklad věrnosti a pokory). Nabízíme i kompletní sadu poutavých biblických příběhů s křížovkami a osmisměrkami, můžete si je objednat pro sebe nebo jako malý dárek pro své přátele (mají označení HS1 - Galerie biblických postav).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A                        
B                        
C                        
D                        
E                        
F                        
G                        
H                        
I                        
J                        
K                        
L                        

Zkontrolovat Vymazat kontrolu

A: Vázaně (hud.); dostát slovu; B: Mužské jméno - domácky (26.4.); 1. díl tajenky; ženské jméno (1.12.); C: Krokova dcera; vida; mužské jméno (14.8.); D: Název hlásky; mrknutí; ano (něm.); okresní myslivecký spolek (zkr.); vzácný plyn (chem.zn.); E: tajenka; krajní mez; špatné počasí; římsky 100; F: Oslovení muže; laik; výstupní kontrola jakosti; G: Chem.zn. vanadu; předložka; opak pýchy; římsky 950; základní délková jednotka (fyz.zn.); H: Chem.zn. osmia; příjemná; kosí mládě; mistrovství Evropy (zkr.); I: Část bochníku chleba; SPZ Vyškov; šplhavý pták; J: Tišina; odpad při topení uhlím; nářadí k oddělování sypkých hmot; K: Osobní zájmeno; tělověda; citoslovce bolesti; L: Vánoční i velikonoční píseň; hudební vydavatelství;

1: Stará jednotka délky; slabě (hud.zkr.); ruské kosmické těleso; 2: Uhlovodík; lesklý nátěr; příslušník extrémní pravice; kulaté písmeno; 3: Značka automobilů; 2. díl tajenky; chem.zn. hliníku; 4: Iniciály českého secesního malíře; ženské jméno (10.9.); kvašený nápoj; vzácný plyn (chem.zn.); 5: Losování; korejské jméno; číslovka; park; 6: Malířská technika; taková (slovensky); obvazový materiál; 7: Příčina pohybu; splynutí toků; cizokrajná rostlina; 8: Spor; zvolání při corridě; mluvnická kategorie; ženské jméno (8.4.); 9: Římsky 51; symbol lásky; dvakrát snížený tón; být moderní (slangově); 10: Africká řeka; 3. díl tajenky; mimozemšťan; 11: Ruské mužské jméno; tlak (fyz.zn.); vytčený cíl; kulaté písmeno; 12: Druh zábavy; předložka; dužnatý plod;

Jméno:

Ulice:

Město:

PSČ:

E-mail:

Obsah tajenky: