David – z pastýře ovcí slavným králem

David – z pastýře ovcí slavným králem Král David – jedna z nejslavnějších biblických postav, druhý izraelský král. Jeho příběh se odehrál před 3000 lety, a přesto obsahuje vše, co dodnes hýbe světem: zneužití moci, nevěru a žárlivost, křivdu a bolest… Davidův život začal na pastvinách, po slavném boji s Goliášem se David stal hrdinou, miláčkem národa, přítelem prince a královským zetěm. Pak upadl v nemilost krále a octl se na dlouhé roky ve vyhnanství. Po období slávy ho Bůh připravoval na nelehký úkol: stát se králem Izraele. David nezklamal, zajistil pro zemi bezpečí a rozkvět. I přes stíny Davidova života jej Bible hodnotí vysoko, dokonce tak, že Bůh vložil do jeho rodokmene i narození Spasitele Ježíše Krista. Celý strhující příběh si můžete přečíst v našem letáčku pod označením H125 (David – z pastýře ovcí slavným králem). Nabízíme i kompletní sadu poutavých biblických příběhů s křížovkami a osmisměrkami, můžete si je objednat pro sebe nebo jako malý dárek pro své přátele (mají označení HS1 - Galerie biblických postav). V naší tajence se dozvíte, kterými slovy potvrdil Davidovo výsadní postavení sám Ježíš Kristus. Nápověda: ars

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A                          
B                          
C                          
D                          
E                          
F                          
G                          
H                          
I                          
J                          
K                          
L                          
M                          

Zkontrolovat Vymazat kontrolu

A: Kamenný útvar; první (v počítání při povelu); zn. dveřního zavírače; B: Noemova loď; vychytání ryb; mělký přechod toku; C: 1.díl tajenky; D: Moderátor diskotéky (zkr.); notový zápis; chem. zn. yttria; podpírat; přitakání; E: Aktiv zasloužilých hasičů (zkr.); pár; splav; F: Římsky 100; nosič dat s vyšší kapacitou; italská houslařská rodina; formace vojáků; předložka; G: Sbírka v kostele; přibližně; asijské pohoří; H: Slabě (hud. zkr.); Hnutí za demokratické Slovensko; MPZ Indie; uzenářský výrobek; chem. zn. kyslíku; I: Čirá kapalina; tvořivá lidská činnost; těsný (lidově); J: Zn. vysavače; ženské jméno (22.3.); obvod (geom.zn.); hod; ržání koně (citoslovce ); K: Jedno z plavidel Thora Heyerdahla ; stroj na lisování; obchod pro kutily; tečka; dopravní podnik (zkr.); L: 2.díl tajenky; M: Vyznavač krásy; MPZ Slovinska; oslovovat s úctou;

1: Postranní přívěsný vozík u motocyklů; pletenec vlasů; podání; 2: Hlas vrány (citoslovce); bývalý zemědělský podnik (zkr.); jedna ze souhlásek; povel kočího; latinsky umění; 3: Povzdech; iniciály herečky Paulové; 4.díl tajenky; biblická postava; 4: Popěvek; ovocná zahrada; český spisovatel; osoby; 5: MPZ Rakouska; elán; možná; přítel člověka; ústřední topení (zkr.); 6: Básnická ozdoba; výrobce limonád; irská republikánská armáda; česká politická strana; 7: Evropské pohoří; 3.díl tajenky; ochrana zboží; 8: Zoologická zahrada; vlákna k šití; římsky 605; mužské jméno (19.5.); 9: Hud. zn. měnící výšku tónu; tečením vniknout; ateliéry Barandov (zkr.); rodový znak; římsky 4; 10: Chemická zn. rubidia; Oborový svaz energetiků (zkr.); doušek; bohatá hostina ; 11: Plošná míra; megatuna (fyz. zn.); 5.díl tajenky; část přístavu; 12: Biblický patriarcha; hráč hrající vzadu; chem. zn. argonu; linie; pár; 13: Upozornění; slovensky strýc; jíst (dětsky);

Jméno:

Ulice:

Město:

PSČ:

E-mail:

Obsah tajenky: