Rút - příklad věrnosti a pokory

Jméno Rút bylo oblíbeným jménem dlouhou dobu nejen v křesťanských rodinách - jistě ne bez důvodu. Rodiče tím vyjadřovali přání, aby jejich dcera se podobala představitelce tohoto jména a to svou důvěrou v Boha i v lásce k bližním. V naší tajence se dovíte, v jakém příbuzenském vztahu byla Rút k slavnému izraelskému králi Davidovi. Celý příběh o slavné Rút si můžete přečíst na našich stránkách, nebo si napsat o originál - malý letáček (pod označením H120: Rút - příklad věrnosti a pokory). Nabízíme i kompletní sadu poutavých biblických příběhů s křížovkami a osmisměrkami, můžete si je objednat pro sebe nebo jako malý dárek pro své přátele (mají označení HS1 - Galerie biblických postav). Nápověda: FBI; Ali; R; Opa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A                      
B                      
C                      
D                      
E                      
F                      
G                      
H                      
I                      
J                      
K                      

Zkontrolovat Vymazat kontrolu

A: Kovbojský revolver ; číslovka; starořecký bajkař; B: Jeden i druhý; výrobce brýlí; podnik v Brně; C: 2. díl tajenky; D: Rok (zkr.); lyže (zast.); cestovní doklad; na toto místo; chem. zn. síry; E: Dovozní poplatek; ohřívač vody; příslušník evropského národa; F: Citoslovce hýkání osla; 1. díl tajenky; chem. zn. tantalu; G: Zkratka amerického federálního vyšetřovacího úřadu; pokuta; nemocniční oddělení ; H: Obvod (geom. zn.); ta; oblastní střelecká liga (zkr.); souhlas; jednotka času (fyz. zn.); I: 3. díl tajenky; J: Závar do polévky; látky znečišťující ovzduší; tajná americká rasistická organizace (zkr.); K: Opotřebovat jízdou; jméno zpěváka Amiriho; druh psa;

1: Aromatická bylina; značka čistícího prášku; výpadek paměti; 2: Člověk mohutné postavy; nevolno; víření; 3: Solmizační slabika; slovensky jako; pravý úhel (geom. zn.); slovensky druhá; předložka; 4: Hmotnostní jednotka (fyz. zn.); obchodní dům pro kutily; kout (nářečím); spojka; SPZ Moravskoslezského kraje; 5: Dědeček (něm.); etáž; ženské jméno (8.4.); 6: Bývalá státní bezpečnost (zkr.); český novinář a spisovatel; římsky 549; 7: Římsky tisíc dva; význam; přibližně; 8: MPZ Španělska; naše bývalá měna; ženský hlas; pozdrav (lat.); desetina (fyz. zkr.); 9: Zdravotnické zařízení (zkr.); bezkmenná dřevina; spojka; osobní zájmeno; zkratka knokautu; 10: Čidlo zraku; pražský dopravní prostředek; dekagram (zkr.); 11: Kladná veličina; usazená nečistota; krátké kabáty;

Jméno:

Ulice:

Město:

PSČ:

E-mail:

Obsah tajenky: