Gedeon - hrdina víry

Po slavném vítězství vojevůdce Gedeona nad Midjánci, kteří Izrael sedm let krutě utlačovali, se midjánský národ už nikdy nevzpamatoval. Izrael mohl konečně žít v klidu a ve svobodě, bez poroby od nepřátel a bez válek. Jak dlouho to bylo let, je předmětem naší tajenky. Gedeon měl sedmdesát synů, zemřel v utěšeném stáří a byl pochován v hrobě svého otce Jóaše v abíezerské Ofře. Po jeho smrti se však Izraelci opět odklonili od Hospodina a Baala dokonce prohlásili za svého boha. Nepřipomínali si Hospodina, svého Boha, který je vytrhl z rukou všech jejich okolních nepřátel. Ani domu Jerubaala-Gedeona neprojevovali vděčnost za všechno dobro, které pro Izrael vykonal. Ale to už je jiný příběh. Celý příběh o slavném Gedeonovi si můžete přečíst na našich stránkách, nebo si napsat o originál - malý letáček (pod označením H115: Gedeon - hrdina víry). Nabízíme i kompletní sadu poutavých biblických příběhů s křížovkami a osmisměrkami, můžete si je objednat pro sebe nebo jako malý dárek pro své přátele (mají označení HS1 - Galerie biblických postav). Nápověda: apl; art; moa; Noemi; oma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A                          
B                          
C                          
D                          
E                          
F                          
G                          
H                          
I                          
J                          
K                          
L                          
M                          

Zkontrolovat Vymazat kontrolu

A: Údaje; jablko (hovorově); tělo; B: Lyrická oslavná báseň ; obránce; jeden z vitaminů ; lehké topné oleje (zkr.); člověk mohutné postavy; C: 1. díl tajenky; D: Programovací jazyk ; legrace; jednotka plošné míry; vyhynulý nelétavý pták; plocha mimo hřiště; E: Římsky tisíc; označení mezinárodní dopravy (zkr.); nepodařený tón; sladkost; MPZ Německa; F: Kůň (básnicky); opak noci; sladkovodní korýš; věnovat; dětský podrav; G: Nicota; H: Římsky čtyři; vyrábět oděv; gáza; snění; tady; I: Základní jednotka objemu; dárek; akademická hodnost; konkurent; tisícina (zkr.); J: Francouzsky umění; vyvýšenina; základní jednotka času (fyz.zn.); část přístavu; ženské jméno (24.12.); K: 2. díl tajenky; L: Osobnost; část obrazu; předložka; prací prášek; špatnost; M: Součást horolezecké výstroje a výzbroje; za dávných časů; čtyřhra;

1: Ozdobná nádoba; přenosný telefon; vyzvání; 2: Začátečník; jekot; návyková látka; 3: Chem. zn. tantalu; základní délková jednotka (zkr.); národ; SPZ zlínského kraje; róba; číslo (zkr.); osobní zájmeno; 4: První písmeno abecedy; útěk; okrsek; vědecko-technická revoluce (zkr.); chem. zn. kyslíku; 5: Český hud. skladatel; spojovací materiál; pochybný lék; 6: Komorní tón; SPZ Karviná; vladař; předložka; síť k chytání králíků; iniciály zakladatele genetiky; průměr (geom. zn.); 7: Název sušenek; solmizační slabika; mražený krém; italský souhlas ; SPZ Vyškov; 8: Chem.zn. draslíku; solmizační slabika ; olejnina; spojka; harmonie; chemická zn. kobaltu; MPZ Švédska; 9: Díra; dárcovská SMS; biblické ženské jméno; 10: Jednotka hmotnosti (fyz. zn.); německy babička; český malíř; česká trampská hudební skupina; desetina (zkr.); 11: SPZ Rokycany; citoslovce pískotu; ženský hlas; obvod (geom. zkr.); biblický mořeplavce; římsky padesát; předložka; 12: Pokrývka stolu; citoslovce ztišení; krám (zast.); 13: Rybářské náčiní; časový údaj; korálový ostrov;

Jméno:

Ulice:

Město:

PSČ:

E-mail:

Obsah tajenky: