Mojžíš - cesta do zaslíbené země

Návštěvníci chrámu sv. Petra v Římě jsou při pohledu na slavnou Michelangelovu sochu biblického patriarchy Mojžíše udiveni: proč má na hlavě rohy?! Jak je to možné? Mojžíš, který patří mezi nejvýznamnější biblické postavy a „rohy“? Může za to překlad hebrejského slova q r n, který popisuje změněnou Mojžíšovu tvář při návratu z hory Sinaj po setkání s Bohem (Exodus 34, 29-30). Překlad může nabývat různých významů podle toho, jak je toto doplněno samohláskami: buď karan=zářit, nebo keren=roh. Naprostá většina překladů se přiklání k první variantě: kůže na Mojžíšově tváři zářila svatou Boží přítomností. Existuje však překlad, který vedl pravděpodobně Michelangela i další umělce k tomu, že umísťovali na Mojžíšovu hlavu dva rohy. Název překladu je předmětem naší tajenky. Celý příběh o slavném izraelském patriarchovi si můžete přečíst na našich stránkách, nebo si napsat o originál - malý letáček (pod označením H112: Mojžíš - cesta do zaslíbené země). Nabízíme i kompletní sadu poutavých biblických příběhů s křížovkami a osmisměrkami, můžete si je objednat pro sebe nebo jako malý dárek pro své přátele (mají označení HS1 - Galerie biblických postav). Nápověda: Argon; rito; Scala; ný

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A                    
B                    
C                    
D                    
E                    
F                    
G                    
H                    
I                    
J                    

Zkontrolovat Vymazat kontrolu

A: Část kabátu; ženské jméno (23.3); B: Chem. zn. kyslíku; 1. díl tajenky; římsky 5; C: Španělský fotbalový klub (zkr.); zóna; srocení lidu; město v Čechách; D: Uzenářský výrobek ; horská služba (zkr.); malá evropská šelma; E: Spojka; styl hudby; doušek; F: Výstupek s okny; plyn užívaný do výbojek; G: Milion (zkr.); rvačka; domácky alena; H: Útok; chemická zn. vápníku; útok bodákový; I: Jednotka hmotnosti (fyz. zn.); polská řeka ; gáže; Pardubický kraj (SPZ) ; J: Evropský stát; respektive;

1: Povoz s ohrazeným svrškem; italská houslařská rodina; 2: Chem. zn. hliníku; kříženec osla a kobyly ; kšeft; rok (zkr.); 3: Dětský pozdrav; 2. díl tajenky; chem. zn. síry; 4: Politický útvar ; básnická ozdoba; část hlavy; 5: Zvýšený tón a; chráněná rostlina; atletický oddíl (zkr.); 6: Příslušník asijského národa; milánská opera ; dopisní zkratka ; 7: Prostupnost vody v zemině; ledovec; špatnost; 8: Označení letadel české republiky; 3. díl tajenky; Moravskoslezský kraj (SPZ); 9: Písmeno řecké abecedy (foneticky); souhlas; opotřebovat jízdou; mezinárodní poznávací značka Itálie ; 10: Ale; a potom;

Jméno:

Ulice:

Město:

PSČ:

E-mail:

Obsah tajenky: