Izák - Bohem zaslíbený syn

Abraham, největší izraelský patriarcha, prošel v záležitosti potomstva těžkými zkouškami. Boží smlouva slibovala, že z něho vzejde nejen silný rod, ale celé národy. Přitom však do stařeckého věku neměli se svojí manželkou Sárou děti. Když jim Bůh znovu připomněl, že se brzy Izák narodí, bylo Abrahamovi 99 let a Sáře o 10 let méně. Co si staří manželé v první chvíli pomysleli, že se jim v pokročilém věku narodí potomek, se dozvíte z naší tajenky. Celý příběh o zaslíbeném Izákovi si můžete přečíst na našich stránkách, nebo si napsat o originál - malý letáček (pod označením H105: Izák - Bohem zaslíbený syn). Nabízíme i kompletní sadu poutavých biblických příběhů s křížovkami a osmisměrkami, můžete si je objednat pro sebe nebo jako malý dárek pro své přátele (mají označení HS1 - Galerie biblických postav).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A                      
B                      
C                      
D                      
E                      
F                      
G                      
H                      
I                      
J                      
K                      

Zkontrolovat Vymazat kontrolu

A: A tak dále (zkr.); zbytek kmene; „já“ (psychol.); B: Římsky 50; 1.díl tajenky; hodina (zkr.); C: Chem. zn. kyslíku; podnik v Praze; slabě (hud. zn.); část molekuly; snížený tón H; D: Slovensky strýc; iniciály herce Menšíka; plošná míra (fyz. zn.); zápor; písmeno řecké abecedy; E: Měkký porost; původce díla; druh pracího prášku; F: Hodně; MPZ Rakouska; rovníkový vítr; G: Hl. postava příběhu o zkáze Sodomy; ponětí; Eliška (domácky); H: Ženské jméno (8.4.); chemická zn. rubidia; jednotka času (fyz. zn.); předložka; zázrak; I: Pravý úhel (geom. zn.); konflikt; název tónu komorního ladění; či; východ (mezinár. zn.); J: Název hlásky „a“; 2. díl tajenky; tisíc kilogramů; K: Společenství včel; pilíř; orgán zraku;

1: Pobídka; římsky 2050; státní pokladna; 2: Temnota; 3. díl tajenky; číslovka; 3: Velké množství lidí; dobrá vůle; vojenský útvar; 4: Chem. zn. fosforu; druh sýru; Královéhradecký kraj (SPZ); ploché plavidlo; obvod (geom. zn.); 5: Časová spojka; Akademie muzických umění (zkr.); samohláska; pohádková bytost; Olomoucká univerzita (zkr.); 6: Plodina pro cukrovarnický průmysl; tajemství; dezinfekční prostředek; 7: Bůh (hebrejsky); souhlas; MPZ Portugalska; první žena; akademický titul (zkr.); 8: Předložka; hořlavina; spojka; jídelní lístek; jednotka elektrického proudu (fyz. zn.); 9: Zisk bodu přímo z podání (v tenise); sedátko na stromě; ozvěna; 10: Část setu; 4. díl tajenky; listnatý strom; 11: Zákrut řeky; domácky Otakar; právo nesouhlasu jedince při hlasování;

Jméno:

Ulice:

Město:

PSČ:

E-mail:

Obsah tajenky: