Abraham - zkouška víry

Abraham je největší izraelský patriarcha, je jedinečným příkladem víry a také ochoty Pána Boha vždy poslechnou. Na jeho výzvu opustil zajištěný domov ve městě Ur v Mezopotámii a vydal se na cestu do neznáma. Dovedl čekat do vysokého stáří na Bohem zaslíbeného potomka. Nejtěžší zkouška jeho víry však byla, když jej Bůh vyzval, aby obětoval svého syna Izáka. I této chvíli důvěřoval, že všemocný Bůh je schopen jeho syna vzkřísit z mrtvých. Bůh tuto oběť po Abrahamovi nechtěl, byl to jen předobraz toho co Bůh připravoval pro záchranu lidstva – obětování svého Syna – Ježíše Krista. Pán Bůh Abrahamovi dopřál ještě mnoho let se těšit ze svého syna Izáka a předávat mu svoji víru a zkušenosti. Kolik se Abraham podle Bible dožil let, se dozvíte v tajence naší křížovky. (Celý příběh si můžete přečíst v letáčku H103: Abraham - zkouška víry). Celý příběh o slavné Rút si můžete přečíst na našich stránkách, nebo si napsat o originál - malý letáček (pod označením H120: Abraham - zkouška víry). Nabízíme i kompletní sadu poutavých biblických příběhů s křížovkami a osmisměrkami, můžete si je objednat pro sebe nebo jako malý dárek pro své přátele (mají označení HS1 - Galerie biblických postav). Nápověda: Mia; arma; k; AD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A                          
B                          
C                          
D                          
E                          
F                          
G                          
H                          
I                          
J                          
K                          
L                          
M                          

Zkontrolovat Vymazat kontrolu

A: Souzvuk tónů; sportovní náčiní; atlet; B: Mistrovství světa (zkr.); bodná zbraň; římsky 500; bezbarvá tekutina; SPZ Karlovy Vary; C: Podnik v Ostravě; 1. díl tajenky; část nádoby; D: Ptačí obydlí; fixní; zápisník; E: Koruna (dřívější zkr.); kyselá tekutina; cizí ženské jméno; část těla; předložka; F: Možná (knižně); nápis na Kristově kříži; tisíc kilogramů (fyz. zn.); kotouč; snížený tón; G: 2. část tajenky; H: SPZ Topolčany; malá šelma; desetina (fyz. zkr.); hlavní město Norska; Akademie věd (zkr.); I: Plošná jednotka (fyz. zn.); anglický šlechtic; atletická disciplína; klid; chem. zn. kyslíku; J: Tažné zvíře; doplnit; výrobce limonád; K: Část stroje; 3. část tajenky; český herec; L: Zkratka krevního tlaku; část trupu; chem. zn. dusíku; bývalá vojenská prodejna; had z Knihy džunglí; M: Divadelní hud. dílo; ruský vladař; kouřit;

1: Záchvat zuřivosti; uzavřená skupina; heslo; 2: Jednotka výkonu (fyz. zn.); průhledná hmota; číslovka; pukavý plod; slabě (hud. zn.); 3: Označení letadel České republiky; desetina litru (hovorově); obvod (geom. zn.); kruhy; předložka; 4: Klan; úřední posuzování knih, divadelních her, filmů (starší pravopis); dvojice; 5: Krátkokřídlý pták; směr vývoje; stařec; 6: Římsky 50; marmeláda; zn. minerální vody; obuv; chem. zn. uhlíku; 7: Překvapit; římsky tisíc; vesnice (nářečím); 8: Chem. zn. draslíku; textilní surovina; tázací zájmeno; dvorana; rok (zkr.); 9: Neobutý; pokuta; střelecký cíl; 10: Předložka; jezdit po ledě; temnota; 11: Chemická zn. radia; peněžní závazek; název hlásky a; ambit; iniciály herce Delona; 12: Mezinár. poznávací značka Španělska; těsně (hovorově); zn. vysavače; ohmatání; římsky jedna; 13: Krátký hřebík s kulatou hlavou; semena určená k setbě; polodrahokam;

Jméno:

Ulice:

Město:

PSČ:

E-mail:

Obsah tajenky: