Kain a Ábel - Kainovo znamení

První lidé – Adam s Evou, žili v ráji. Porušili však Boží zákaz, vzbouřili se proti Bohu a byli za to z ráje vyhnáni. Od té doby se důsledky prvního hříchu táhnou celými dějinami lidstva. Už jejich první syn Kain se dopustil kruté bratrovraždy a musí nést důsledek svého hříchu - stává se psancem. Příběh Kaina a Ábela inspiroval mnohé umělce. Německý grafik W. Grosz namaloval Kaina sraženého k zemi, na čele se znamením XP. Jsou to začáteční písmena nápisu psaného řecky. V tajence se dozvíte, co přesně tato písmena znamenají.

Celý příběh Kaina a Ábela si můžete přečíst na našich stránkách, nebo si napsat o originál - malý letáček (pod označením H100: Kain a Ábel - Kainovo znamení). Nabízíme i kompletní sadu poutavých biblických příběhů s křížovkami a osmisměrkami, můžete si je objednat pro sebe nebo jako malý dárek pro své přátele (mají označení HS1 - Galerie biblických postav).

Nápověda: eine; DPA; Kola; AP; rich; E.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A                          
B                          
C                          
D                          
E                          
F                          
G                          
H                          
I                          
J                          
K                          
L                          
M                          

Zkontrolovat Vymazat kontrolu

A: Chem. zn. kyslíku; pochodová skladba; člověk mohutné postavy; přelud; MPZ Lucemburska; B: Jednotka hmotnosti (fyz.zn.); známá francouzská zpěvačka šansonů; MPZ Belgie; plž; moje; C: Druh papouška; 1. díl tajenky; zdrhovadlo; D: Okrasný pozemek; vyhynulý tvor; německý neurčitý člen; E: Římsky 500; úřadovna faráře; proudící voda; krutá odplata; předložka; F: Osobní zájmeno; severské moře; jednotka hmotnosti (fyz.zn); silná černá káva; oni; G: Zvýšený tón; 2. díl tajenky; rozlehlé pole; H: Chemická zn. hliníku; krátká sukně; MPZ Španělska; ženské jméno (10.9.); iniciály jmen Masaryka; I: Jednotka hmotnosti (fyz.zn.); úder; tisková agentura Německa (zkr.); místo v poušti; římsky 50; J: Druh masa; tok; ruský poloostrov; K: Opar (básnicky); 3. díl tajenky; korýš; L: Hýkání osla; zn. čerpací stanice; spojka; ocas; nákupní centrum (zkr.); M: Teplota (fyz.zn.); nehodnotná kniha; orgány sluchu; švédská hudební skupina; elektron (fyz.zn.);

1: Okraj střechy; doplnit; záchvěv pružného tělesa; 2: Římsky 1000; diagram; africká řeka; drážka; hud. zn. měnící výšku tónu; 3: Tisková agentura USA; orientální kůň; chem. zn. síry; léčivá bylina; plošná míra; 4: Angl. "bohatý"; druh obrazu; kus ledu; 5: Elegance; ženské jméno (13.8.); husitská zbraň; 6: Ovod (geom.zn.); zn. automobilu; číslo dokonalosti; cepování; předložka; 7: Oblíbené sušenky; směs mlhy a kouře; východ (mezinárodní zn.); druh básně; západočeské město; 8: Poloměr (geom.zn.); jemná omítka; římsky 1101; dopravní prostředek; chem.zn jódu; 9: Část svíčky; vlhko; úkaz na obloze; 10: Souvislý porost stromů; obyvatel Grónska; severské zvíře; 11: Slovensky "když"; ženské jméno (19.9); jednotka objemu (fyz.zn.); jméno psa; chem.zn. niobu; 12: SPZ Olomouckého kraje; nášlapná výbušnina; rozpouštět; mužské jméno (14.8.); MPZ Rakouska; 13: Vhodněji; jednotlivě vydaná skladba; činnost;

Jméno:

Ulice:

Město:

PSČ:

E-mail:

Obsah tajenky: