Zpravodaj

Číslo 7, rok 2014

obrazekObsah Zpravodaje č. 133 (7-2014)

Modlitba „GLORIA“ (Alfonso Pereira: „Myšlenky a modlitby“, ZVON , Praha 1991) [str.2]
Úvodní slovo Bc. Jana Titěry, ředitele BTM [str.3]
Poděkování za rok 2014 [str.3]
Reportáž… AFRIKA – Cesta Saharou [str.4-5]
Adventní zamyšlení… VÁNOCE – oslava narozenin! [str.6-7]
Nabídka nových letáčků – Vánoce 2014 [str.8]
Nabídka vánočních letáčků… [str. 9-11]
Vyhodnocení dětského kvízu [str.12]
Váš příběh… Svědectví zdravotní sestry [str.13]
Zdraví a výživa: „Vitamin D – látka pro naše zdraví“ [str.14]
K zamyšlení… 25 let svobody [str.15]
Nabídka knih… „Když se život obrátí naruby“, „Návraty – Vzpomínky MUD r. Jána Sirackého“ [str.16]

Otevřít PDF


Číslo 6, rok 2014

obrazekObsah Zpravodaje č. 132 (6-2014)

– Báseň „Díky za dnešní den…“ (Alfonso Pereira. Z knihy „Myšlenky a modlitby“,ZVON, Praha 1991). [str.2]
– Úvodní slovo Ing. Tomáše Urbana, grafika BTM. [str.3]
– Nabídka knih „Katechismus Jana Karafiáta“ a „Jména, pořadí a zkratky knih Starého a Nového zákona“. [str.3]
– Reportáž… AFRIKA –„Jít či nejít?“ Svědectví Romana Dobrotina (1. část). [str.4-5]
– Přečetli jsme za Vás… „ŽIVOT PRO DRUHÉ“ O obětavosti amerického lékaře a misionáře Kenta BRANTLYHO. [str.6]
– Na aktuální téma… „Tajemství zážitků na prahu smrti“. (Svědectví neurochirurga Ebena Alexandera a týmová studie na univerzitě v New Yorku.) [str.7]
– Nabídka nových letáčků – Škola 2014. [str.8]
– Nabídka dalších produktů… [str. 9]
– Připravujeme… „Když je domov na dohled…“ (Český překlad knihy Billyho Grahama „Nearing home“, jejíž výhradní distribuci zajišťuje BTM.) [str.10]
– Svědectví… „Z prken surfingu… na světovou scénu“ (Svědectví surfařky Bethany Hamilton, která přežila napadení žralokem.) [str.11]
– Na aktuální téma… „Proč je fotbal napínavější než kostel?“ (O vzniku nového náboženství – fotbalového náboženství.) [str.12-13]
– Zdraví a výživa: „Co nám pomáhá…“ (Ořechy a lípa) [str.14]
– 13. komnata-seriál: Reinkarnace (převtělování) [str.15]
– Nabízíme Vám… Brožurky modliteb [str.16]

Otevřít PDF


Číslo 5, rok 2014

obrazekObsah Zpravodaje č. 131 (5-2014)

– Báseň „Nádraží Země…“ (Gerd Sachse: „Jemu se dá věřit“) [str.2]
– Úvodní slovo Bc. Jana Titěry, ředitele BTM [str.3]
– Nabídka knihy „Jemu se dá věřit“ od Gerda Sachse [str.3]
– Představujeme Vám… O organitaci ACET ČR, o.s. hovoří její ředitel Mgr. František Krampota [str.4-5]
– Na aktuální téma… „Klanět se náhodě aneb 12 důvodů, proč by křesťané neměli sázet nebo hrát hazardní hry.“ [str.6-7]
– Nabídka nových letáčků – Škola 2014 [str.8]
– Nabídka dalších produktů… [str. 9]
– Reportáž ze světa… „100 dětí – 100 lidských příběhů“ (Projekt ACET ČR - podpora dětí a jejich rodin v rámci humanitární a rozvojové pomoci v Ugandě, Zimbabwe a Nigérii) z knihy „Uganda: znovuobjevená perla“.[str.10-11]
– Reportáž ze světa… „Jak vypadá život na vesnici v Ugandě“ (Možnost zapojení se do projektu ACET na pomoc dětem Afriky (Uganda, Zimbabwe a Nigérie) [str.12]
– Svědectví… „Vybereš si také život?“ [str.13]
– Zdraví a výživa: „Co nám pomáhá…“ (O medu a skořici) [str.14]
– 13. komnata-seriál: Horoskopy a věštění [str.15]
– Novinka… Pohlednicový kalendář na rok 2015 [str.16]

Otevřít PDF


Číslo 4, rok 2014

obrazekObsah Zpravodaje č. 130 (4-2014)

Báseň „Kříž všechno mění…“ (Alfonso Pereira: „Myšlenky a modlitby“, ZVON, Praha 1991) [str.2]
Úvodní slovo Mgr. Karla Nováka (vedoucího expedice BTM) [str.3]
Nabídka knihy „Úvahy o knize Jozue“ od H. Rossiera [str.3]
Představujeme Vám… 4. ročník multižánrového křesťanského
festivalu UNITED ve Vsetíně (rozhovor s ředitelem UNITED br. Petrem Húštěm [str.4-5]
Atuálně ze světa… „Bude Česko následovat Anglii?“ [str.6]
Doporučujeme… Finanční kompas: „Potřebuje křesťanská domácnost rozpočet?“ – projekt České evangelikální aliance [str.7]
Nabídka nových letáčků – Prázdniny 2014 [str.8]
Nabídka dalších produktů… [str. 9]
Novinka v nabídce… „Poselství staroměstského orloje“ [str.10]
Vyhodnocení dětského kvízu [str.11]
Svědectví… „Vysvobození z pekla“ (Svědectví Michala Janouška) [str.12]
Reportáž… Jarní setkání nemocničních kaplanů [str.13]
Zdraví a výživa: Prevence rakoviny… [str.14]
13.komnata-seriál: Démoni a andělé [str.15]
Zprávy z centrály BTM… Pozvánka na výstavu obrazů Marie Plotěné do kostela v Nosislavi na jižní Moravě [str.16]

Otevřít PDF


Číslo 3, rok 2014

obrazekObsah Zpravodaje č. 129 (3-2014)

Báseň „Prosby…“ (Dita Novotná, báseň ze sbírky „Můj dům u Tebe“, nakl. Cesta, 2001.) [str.2]
Úvodní slovo Libušky Ranšové (korespondence a kontakt s odběrateli BTM) [str.3]
Nabídka „Knihy života“ [str.3]
Představujeme Vám… Církevní domov mládeže Petrinum (ředitel domova, Ing. Vít Mičánek) [str.4-5]
Misijní příležitosti… Den matek, Noc kostelů, Den sousedů [str.6]
Doporučujeme… Finanční kompas: „Jak se dostat z dluhů?“ – projekt České evangelikální aliance [str.7]
Nabídka nových letáčků – Jaro 2014 [str.8- 9]
Ohlasy… Z dopisů našich odběratelů [str.10]
Svědectví…Bůh mě vrátil zpět do života [str.11]
Na aktuální téma… Vysvobození z pekla [str.12]
Na zamyšlení… Příběhy pro děti, které rádi čtou i dospělí [str.13]
Zdraví a výživa: Zdravé nápoje… [str.14]
13.komnata-seriál: Scientologická církev [str.15]
Zprávy z centrály BTM… Týden tiskové misie v Praze [str.16]

Otevřít PDF


Číslo 2, rok 2014

obrazekObsah Zpravodaje č. 128 (2-2014)

Báseň „Radost“ (Marie Rafajová) [str.2]
Úvodní slovo Pavla Smilka, předsedy správní rady BTM [str.3]
Nabídka knihy o Marii Rafajové [str.3]
Biblická zamyšlení: Půst versus hladovka (MUDr. Vít Šmajstrla) [str.4-5]
Fejeton: O oslu, který si myslel, že je běloušem [str.6]
Nabídka nových letáčků – Velikonoce 2014 [str.7]
Nabídka nových letáčků – Velikonoce 2014 [str.8]
Nabídka nových letáčků – Velikonoce 2014 [str.9]
Přečetli jsme za Vás: genderová ideologie aneb „Globální sexuální revoluce“ [str.10]
Deregulace sexuality (Výtah z 1. kapitoly knihy Gabriele Kuby „Globální sexuální revoluce“) [str.11]
Vánoční soutěž: Vyhodnocení soutěže o perníkový Betlém [str.12-13]
Zdraví a výživa: Zdravé nápoje… [str.14]
13.komnata-seriál: Svědkové Jehovovi [str.15]
Z tvorby Marie Plotěné [str.16]
Zprávy z centrály BTM… [str.16]
Výsledky hospodaření BTM v roce 2013 [str.16]

Otevřít PDF


Číslo 1, rok 2014

obrazekObsah Zpravodaje č. 127 (1-2014)

„Jsem zamilovaný, a je to nádherné…“ – báseň ze sbírky P. Františka Kliky: „Sváteční meditace“ [str.2]
Úvodní slovo Bc. Jana Titěry, vedoucího BTM [str.3]
Poděkování Vám všem za uplynulý rok 2013 [str.3]
Aktuálně z BTM… Bratislavská tlačová misia je od roku 2014 samostatná! [str.4]
Představujeme Vám… Finanční kompas – projekt České evangelikální aliance [str.5]
Fejeton… MANŽELSTVÍ = dokonalý Boží projekt [str.6]
Kdo jsou manželé Horští a Genea-sdružení pro rodinu [str.7]
Novinky… Valentýn 2014 [str.8]
Nabídka dalších letáčků… [str.9]
Představujeme Vám… TROJLÍSTEK – sblížení tří generací [str.10-11]
Doporučujeme… kniha Waltra Trobische: „Touha po lásce“ [str.12]
Ohlasy… Z dopisů našich spolupracovníků… [str.13]
Zdraví a výživa… Nápoje pro zdraví [str.14]
Pro –náctileté: 13.komnata-seriál - Sexuální čistota [str.15]
Nabídka… Záznam galaprogramu k oslavě Bible kralické [str.16]

Otevřít PDF