Zpravodaj

Číslo 7, rok 2013

obrazekObsah Zpravodaje č. 126 (7-2013)

„Bůh odpovídá na modlitbu…“ [str.2]
Úvodní slovo Lady Petraturové (komunikace s veřejností - PR BTM) [str.3]
Poděkování za rok 2013 [str.3]
Na aktuální téma: T.G.Masaryk: „JEŽÍŠ ne CAESAR“ [str.4-5]
Adventní zamyšlení: Nepochopili jsme ho! [str.6]
Přečetli jsme za Vás: Vánoční zázrak [str.7]
Nabídka nových letáčků [str.8]
Nabídka vánočních letáčků… [str.9 - 11]
Představujeme Vám: Služba vězňům v době Vánoc [str.12]
Představujeme Vám: Projekt Andělský strom [str.13]
Zdraví a výživa… Melatonin – látka pro naše zdraví [str.14]
Pro –náctileté… 13. komnata-seriál: Šťastné manželství [str.15]
Závěrem…Blahopřání ke svatbě [str.16]
Pozvánka na koncert Evy Henychové [str.16]

Otevřít PDF


Číslo 6, rok 2013

obrazekObsah Zpravodaje č. 125 (6-2013)

Báseň „Poznání Boha“ (Alfonso Pereira: „Myšlenky a modlitby“) [str.2]
Úvodní slovo Bc. Jana Titěry, vedoucího BTM [str.3]
Mimořádná nabídka knihy „Léčebné úspěchy“ rakouské bylinářky Marie Treben [str.3]
Fotoreportáž… Oslavy 400 let od vydání Bible kralické [str.4-5]
Představujeme Vám… Adventní dekorace z dílny ateliéru Ecce Femma [str.6]
Přečetli jsme za Vás… „Nebeská jiskra“ – o vzniku slavného oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händela [str.7]
Nabídka nových letáčků… [str.8]
Nabídka dalších publikací… [str.9]
Přečetli jsme za Vás… Zakladatel gay časopisu se stal heterosexuálem [str.10]
Přečetli jsme za Vás… Lesbička pohrdající křesťany se stala křesťankou [str.11]
Na aktuální téma… Boj o Rodinu vrcholí! [str.12]
Projekt BTM… Předvolební kampaň nabírá na obrátkách! Kdo uzdraví českou společnost? [str.13]
Zdraví a výživa… Máte rádi ovoce? [str.14]
Pro –náctileté… 13.komnata-seriál: Co Bible píše o sexu str.15]
Závěrem… Pro úsměv i zamyšlení [str.16]

Otevřít PDF


Číslo 5, rok 2013

obrazekObsah Zpravodaje č. 124 (5-2013)

„Blízkost Boha“ – báseň ze sbírky P. Františka Kliky: „Sváteční meditace“, [str.2]
Úvodní slovo Honzy Kuklínka, správce Sítě křesťanských učitelů [str.3]
Výhodná nabídka pohlednic [str.3]
Reportáž: MIKULČICE 2013 – průběh cyrilometodějských oslav ve fotografiích zachytil Petr Kolek [str.4]
Pozvánka pro lektory a pedagogy… Síť křesťanských učitelů [str.5]
Svědectví… Bůh mi musel cestu ukázat vícekrát [str.6]
Zdraví a výživa… Enzymy [str.7]
Nabídka speciálních produktů… [str.8]
Speciální nabídka letáčků [str.9]
Knižní novinka… Návraty – vzpomínky MUDr. Jána Sirackého [str.10-11]
Projekty … Misijní projekty čekají na VAši pomoc! [str.12]
Kvíz pro děti… Vyhodnocení dětského kvízu [str.13]
Pro –náctileté: 13.komnata-seriál - (Ne)bezpečný internet [str.14-15]
Závěrem: KŘÍŽOVKA O CENY, VYLOSOVÁNÍ VÝHERCŮ KŘÍŽOVKY [str.16]

Otevřít PDF


Číslo 4, rok 2013

obrazekObsah Zpravodaje č. 123 (4-2013)

„A bude krásně“ – báseň ze sbírky PESTROBAREVNÁ BÁZEŇ Tomáše Mečkovského [str.2]
Úvodní slovo Bc. Michala Petratura, kazatele BJB v Blansku, místopředsedy Bratrské rady BTM [str.3]
Oslavy 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu [str.3]
Misijní okénko: Moje služba na Esoterickém veletrhu [str.4-5]
Exkurze do dílny Stvořitele – rozhovor s prof. Mgr. Tomášem Tycem, Ph.D., docentem v oboru teoretické fyziky a astrofyziky MU v Brně [str.6-7]
Nabídka nových letáčků [str.8]
Speciální nabídka letáčků [str.9]
Nabídka knih [str.10]
Přečetli jsme za Vás: TAJUPLNÝ PAN P. Úryvek z knihy Jürgena Metteho: „Všechno kromě mikáda aneb Život navzdory Parkinsonu“. [str.11-13]
Osobní evangelizace (seriál): Otevřená církev aneb být více s hledajícími. O možnostech evangelizace s Davidem Novákem, M.Th., kazatelem Církve bratrské v Praze-Stodůlkách.
Pro –náctileté: 13.komnata-seriál - Otroctví v oblasti sexu [str.15]
Zprávy z BTM: Den otevřených dveří [str.16]

Otevřít PDF


Číslo 3, rok 2013

obrazekObsah Zpravodaje č. 122 (3-2013)

Aktuálně: Den matek, Noc kostelů, Svátek sousedů [str.2]
Úvodní slovo Libuše Ranšové (korespondence a kontakt s odběrateli) [str.3]
Méně je více (úvaha) [str.3]
Fejeton: Stále inspirující odkaz sv. Cyrila a Metoděje (J. Titěra) [str.4-5]
Rozhovor: Zdraví a výživa (Eva Veškrnová) [str.6]
Svědectví: Zachránil mi život! (Převzato z www.jezis.cz – Kateřina P., Kroměříž) [str.7]
Nabídka nových letáčků… [str.8]
Nabídka dárkových letáčků… [str.9-10]
Na aktuální téma: BIBLE – KNIHA PRAVDY anebo kniha pohádek a bájí? (Mgr. St. Kaczmarczyk) [str.11-13]
Přečetli jsme za Vás: Je satan i dnes mezi křesťany úspěšný? (C. S. Lewis) [str.14]
Pro –náctileté…: 13.komnata-seriál – Není láska jako láska (Podle časopisu Kroky upravila BTM) [str.15]
Závěrem: Nové sídlo BTM [str.16]

Otevřít PDF


Číslo 2, rok 2013

obrazekObsah Zpravodaje č. 121 (2-2013)

„Vstal z mrtvých!“ Stará píseň z křesťanského kancionálu [str.2]
Úvodní slovo Karla Nováka, vedoucího expedice BTM [str.3]
výročí Bible Kralické 1613–2013 [str.3]
Fejeton: Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých! [str.4-5]
Reportáž ze světové misie: Jižní Súdán – Biblická škola [str.6-7]
Nabídka velikonočních letáčků [str.8]
Nabídka velikonočních letáčků [str.9]
Přečetli jsme za Vás: Charles Chaplin „Velikonoční zamyšlení…“ [str.10]
Svědectví: Bůh na mne zavolal: „Václave, následuj mne!“ [str.11]
Zprávy z Centrály: Příležitost k misii [str.12]
Osobní evangelizace (seriál): Internetová evangelizace v dnešní době (David Novák) [str.13]
Rozhovor: Zdraví a výživa (Doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.) [str.14]
Pro –náctileté: 13.komnata-seriál - Čarodějnictví [str.15]
Píseň pro Vás: Bůh žehnej vám (Libuše Ranšová) [str.16]

Otevřít PDF


Číslo 1, rok 2013

obrazekObsah Zpravodaje č. 120 (1-2013)

„Znám pravdu a neříkám ji…“ Alfonso Pereira [str.2]
Úvodní slovo Jana Titěry, dočasného vedoucího BTM [str.3]
Organizační změny BTM v tomto roce [str.3]
Představujeme Vám: Portál www.vira.cz [str.4-5]
Reportáž ze světové misie: Vánoce v Jihoafrické republice [str.6-7]
Nabídka nových letáčků [str.8]
Nabídka dalších letáčků [str.9]
Rozhovor: Víkendy pro manželské páry (Ing. Marek Žitný) [str.10-12]
Recept pro celou rodinu (časopis KROKY) [str.13-14]
Osobní evangelizace (seriál): Internetová evangelizace v dnešní době (Aleš Opatrný)[str.15]
Z tvorby Marie Plotěné [str.16]
Aforismy Pavla Kosorina [str.16]
Národní týden manželství [str.16]

Otevřít PDF