Zpravodaj

Číslo 7, rok 2012

obrazekObsah Zpravodaje č. 119 (7-2012)

Báseň „Naše Vánoce…“ (Peter Strauch) [str.2]
Zdravice německé tiskové misie k 20. výročí BTM [str.3]
Malé ohlédnutí… Oslavy 20.výročí BTM [str.4-5]
Misijní okénko… ProChrist 2013 [str.6-7]
Nabídka nových letáčků… [str.8]
Nabídka kreativních produktů… [str.9]
Nabídka vánočních letáčků nejen pro děti… [str.10]
Nabídka vánočních letáčků… [str.11]
Příběh k zamyšlení… O Vánocích trochu jinak [str.12]
Osobní evangelizace (seriál)… Pouliční evangelizace v dnešní době [str.13]
Fejeton… Vánoce u Anny [str.14-15]
Z tvorby Marie Plotěné [str.16]
Vylosování výherců křížovky [str.16]

Otevřít PDF


Číslo 6, rok 2012

obrazekObsah Zpravodaje č. 118 (6-2012)

Báseň „Vzpomeň si…“ (Helena Kohoutová) [str.2]
Úvodní slovo Pavla Smilka: „20. výročí Brněnské tiskové misie“, předsedy Správní rady BTM [str.3]
Pozvání na 20. výročí BTM [str.3]
Malé ohlédnutí… 20. výročí BTM [str.4-5]
Přečetli jsme za Vás: Ohlédnutí za olympiádou v Londýně – aneb – křesťanští sportovci
vyznávají svoji víru [str.6-7]
Nabídka nových letáčků… [str.8]
Nabídka knih… [str.9]
Představujeme Vám… Rádio 7, Rádio pre Život [str.10-11]
Příběh k zamyšlení… Pavel Coufal: „Lidská sláva – polní tráva“ [str.12]
Fotoreportáž… (Celostátní setkání mládeže ŘKC ve Žďáru nad Sázavou) [str.13]
Misijní zpravodajství… „Duchovní probuzení mezi Romy v Novém Městě na Moravě“ [str.14-15]
Z tvorby Marie Plotěné [str.16]
Aforismy Pavla Kosorina [str.16]

Otevřít PDF


Číslo 5, rok 2012

obrazekObsah Zpravodaje č. 117 (5-2012)

Báseň „Mé paradoxy“ (Jan Matuška) [str.2]
Úvodní slovo Evy Titěrové, redakční rada BTM [str.3]
Akční nabídka knihy básní J. Matušky „Rok mého světa“ [str.3]
Představujeme Vám… Vyšší sociální a teologická škola DORKAS Olomouc [str.4-5]
Přečetli jsme za Vás… Festival Naděje v Budapešti [str.6]
Fejeton… Dodávka s SPZ „1K9 1325“ [str.7]
Nabídka nových letáčků… [str.8-9]
Představujeme Vám… „Lada Andršová a její práce v BTM“ [str.10-11]
Svědectví… Jana Bostlová – „Bůh mi musel ukázat cestu vícekrát“ [str.12]
Osobní evangelizace (seriál)… „Misie „mezi ploty“ (O misii s Emanuelem Bendou z AC Brno) [str.13-14]
Pozvánka na 20. výročí BTM [str.15]
Z tvorby Marie Plotěné [str.16]
Aforismy Pavla Kosorina [str.16]

Otevřít PDF


Číslo 4, rok 2012

obrazekObsah Zpravodaje č. 116 (4-2012)

Báseň „Cesta k moři“ (P. Fr. Klika) [str.2]
Úvodní slovo Jana Titěry, tajemníka BTM [str.3]
Rok 2012 - 20. výročí BTM [str.3]
Reportáž: „Potřetí na esoterickém veletrhu“ [str.4-5]
Misijní příležitosti: Ježíše ukřižovali v Praze na Jungmannově nám. [str.6-7]
Nabídka nových letáčků… [str.8]
Speciální nabídka letáčků… [str.9]
Představujeme Vám… „Integrity Life“ [str.10-12]
Osobní evangelizace (seriál)… „Štafety dobra“ (O misii s vedoucím misijního projektu www.vira.cz Ignácem Muchou) [str.13]
Kvíz pro děti: Vyhodnocení kvízu [str.14]
Přečetli jsme za Vás: „A On přišel“ [str.15]
Z ohlasů [str.16]

Otevřít PDF


Číslo 3, rok 2012

obrazekObsah Zpravodaje č. 115 (3-2012)

Úvaha „Milovat maminku“ (Jan Titěra) [str.2]
Úvodní slovo Dagmar Kukučkové, vedoucí BTM - Bratislava [str.3]
Rok 2012 - 20. výročí BTM [str.3]
Aktuálně z BTM Bratislava [str.4-5]
Jubileum: Jürgen Mette – ředitel SMM v Marburgu oslavil 60. narozeniny [str.6]
Nabídka starších letáčků (Fukušima - Nick Vujicic - Titanik) [str.7]
Nabídka nových letáčků… [str.8]
Speciální nabídka letáčků… (Přání ke Dni matek, MS Euro 2012) [str.9]
Představujeme Vám… „Zdař Bůh, hlásí se Pavel z Jakarty“ [str.10-11]
Misijní příležitosti: Den matek, Den sousedů, Noc kostelů [str.12]
Osobní evangelizace (seriál)… Budete mi svědky (O misii s kazatelem Církve bratrské Danielem Fajfrem) [str.13]
Reportáž: „Vítejte na palubě“ aneb Kostel na lodi [str.14-15]
Z tvorby Marie Plotěné [str.16]
Vylosování výherců křížovky [str.16]
Nabídka grafického studia BTM [str.16]

Otevřít PDF


Číslo 2, rok 2012

obrazekObsah Zpravodaje č. 114 (2-2012)

Báseň Marie Rafajové [str.2]
Úvodní slovo Petra Kolka, vedoucího BTM [str.3]
Rok 2012 - 20. výročí BTM [str.3]
K zamyšlení: Sedm otázek vzkříšeného Krista [str.4-5]
Představujeme Vám…: Služba Open Doors [str.6-7]
Nabídka velikonočních letáčků [str.8-9]
Nabídka starších velikonočních letáčků… [str.10]
Speciální nabídka… [str.11]
Reportáž na aktuální téma… Soumrak náboženství v Čechách? [str.12]
Osobní evangelizace (seriál)… Páté evangelium (O misii s kazatelem Církve bratrské Danielem Fajfrem) [str.13]
Pro zamyšlení: Když vás chtějí zničit, zůstane vám už jenom Bůh [str.14]
Svědectví: Bůh uzdravuje [str.15]
Z tvorby Marie Plotěné [str.16]
Aforismy Pavla Kosorina [str.16]
Nedoručené zásilky – nepřehlédněte! [str.16]

Otevřít PDF


Číslo 1, rok 2012

obrazekObsah Zpravodaje č. 113 (1-2012)

Úsměv [str.2]
– Úvodní slovo Jana Titěry, cestujícího misionáře BTM [str.3]
– Nepřišla vám zásilka? [str.3]
– Rozhovor: Národní týden manželství [str.4-5]
– Pro zamyšlení: Šťastné manželství [str.6]
– Aktuálně: Vzpomínka na Václava Havla [str.7]
– Nabídka nových letáčků [str.8]
– Nabídka starších letáčků [str.9]
– Reportáž: Čím víc, tím líp (Rozhovor o rodině a dětech s manžely Güttnerovými)[str.10-12]
– Sedm okruhů osobní evangelizace: Nestydím se za evangelium (Daniel Fajfr) [str.13]
– Pro zamyšlení: Řešení finanční krize (Tomáš Baťa) [str.14]
– Přečetli jsme za vás: Svět bez Boha [str.15]
– Z tvorby Marie Plotěné [str.16]
– Aforismy Pavla Kosorina [str.16]
– Vylosování výherců křížovky [str.16]

Otevřít PDF