obrazekNabízíme odběratelům letáčků stát se našimi zástupci BTM v různých regionech naší republiky, v církvi nebo společenství. Naším cílem je, abychom zkvalitnili vzájemné kontakty misijní služby BTM. Jsme si vědomi, že z naší centrály nemůžeme tak často cestovat a osobně nabízet letáčky na různých církevních i necírkevních akcích u nás. Naším přáním je, aby se tisková misie rozšířila i tam, kde se o ní ještě neví. Aby se co nejvíce křesťanů stalo aktivními misionáři, kteří by pomocí letáčků přinášeli dobrou zprávu všem lidem v naší krásné vlasti. obrazekMnozí z Vás už na naši výzvu reagovali. Píšete nám, že jste si letáčky vyzkoušeli, oblíbili a považujete je za vhodnou misijní pomůcku pro dnešní uspěchanou dobu. Děkujeme za důvěru.
Pro všechny, kteří by se chtěli zapojit, uvádíme několik bodů možné spolupráce: 1. Představit nově vydané letáčky BTM (7x ročně) ve Vašem společenství (církvi) a doporučit ostatním možnosti jejich použití (popř. sestavit písemně krátkou informaci o nově vydaných letáčcích a požádat v církvi jinou kompetentní osobu k prezentaci letáčků BTM). 2. Získávat další odběratele letáčků ve Vašem okolí. 3. Nabízet materiály BTM jako pověřený zástupce BTM na různých akcích ve Vašem regionu (konference, poutě, kurzy, tábory a jiná setkání). Přípravu akce, případnou účast zástupců BTM, poskytnutí misijních produktů a náklady s tím spojené s Vámi osobně projednáme. Pokud Vás nabídka zaujala, napište nám a nezapomeňte uvést adresu a telefon. Podrobnosti spolupráce telefonicky dohovoříme. Pokud projevíte zájem, můžeme uspořádat v regionu setkání zástupců BTM a přizvat i naše ostatní odběratele. Program připravíme. Přejeme moudrost a Boží požehnání pro Vaše rozhodnutí a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Líbí se Vám náš článek? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!