BTM jako nezisková organizace nabízí své produkty pouze za DOBROVOLNÝ DAR. Od našich odběratelů očekáváme finanční úhradu – dar za zaslané produkty (pokrytí nákladů na jejich výrobu – viz doporučené ceny letáčků). Odběratele, kteří ze závažných důvodů nemohou letáčky uhradit, prosíme, aby nás o tom uvědomili. Rádi jim budeme zasílat přiměřené množství letáčků zdarma. Prosíme však, zvažte i vy podporu tohoto misijního díla. Byli bychom rádi, kdybyste vyjádřili svůj zájem o odběr letáčků alespoň symbolickým finančním darem (např. 100 Kč) jednou za rok. Bez dobrovolných finančních darů od vás, odběratelů, by nemohla tato práce existovat. Vás, kterým Pán Bůh položil misijní dílo na srdce, prosíme o pravidelnou podporu formou měsíčních, čtvrtletních, pololetních nebo ročních příspěvků. Děkujeme. Vážíme si těch odběratelů, kteří myslí na druhé a přispívají zvýšenou částkou i za ty, kteří nemohou finančně za letáčky posílat dar. Způsob úhrady: Za zásilku letáčků můžete poskytnout dobrovolný finanční dar několika způsoby (podrobněji v rubrice DARY): 1. převodním příkazem z banky 2. přiloženou složenkou BTM (příp. složenkou na poště) 3. osobním předání daru v centrále BTM V případě častějšího objednávání letáčků nám nemusíte zasílat úhradu neprodleně. Své dary můžete sloučit a poslat je za určité období. Ušetříte sobě i nám poštovní poplatky. Vaše dary pečlivě evidujeme. Každý odběratel má přiděleno své Evidenční číslo odběratele (EČO). Prosíme vás proto, uvádějte vždy toto číslo do kolonky variabilní symbol. Vaše EČO je vždy uvedeno u Vaší adresy na štítku obalu zaslaných letáčků. Dárcům, kteří mohou za zaslané finanční dary uplatnit úlevu z daně v ročním zúčtování, zašleme na vyžádání potvrzením o celkové výši poskytnutých ročních příspěvků (více v rubrice DARY). POZOR! Nyní možnost vystavení FAKTURY! Na vyžádání můžeme odběratelům (organizacím) nyní vystavit i FAKTURU. Prosíme, uvědomte nás o tom ve vašich objednávkách.

Líbí se Vám náš článek? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!