obrazekRádi přijmeme pozvání do vaší církve s nabídkou programu o metodách tiskové misie. Cílem Brněnské tiskové misie je tedy povzbudit každého věřícího k misii, zvláště ty, kteří dosud neměli odvahu evangelizovat. K tomu vydáváme jako pomůcku misijní texty (letáčky), které usnadňují kontakt s lidmi. Cíl návštěvy: - Pomáháme církvím zvýšit misijní aktivitu jednotlivých členů zapojením do rozsévání evangelia prostřednictvím letáčků. - Vedeme věřící ke spolupráci v evangelizačním úsilí. Je ideální, když se vytvářejí ve společenstvích živé misijní skupinky. Tyto pak tvoří misijní oporu společenství. Snažíme se je vést k cílené misijní práci v regionu a ke spolupráci s jinými denominacemi. Program návštěvy: - biblické důrazy na misii (výklad) - metody osobní evangelizace - tisková misie s letáčky v praxi - promítnutí video-filmů o BTM - hudební program skupinky BTM - výměna zkušeností (beseda, čtení z dopisů, svědectví, modlitby). Program upravujeme podle individuálních potřeb a zvyklostí církve (dopolední i odpolední setkání). Kontakt: Brněnská tisková misie, o.s. (BTM) P.O.Box 64 638 00 BRNO btm@btm.cz www.btm.cz Vyřizuje: Jarmila Ranšová jarmila.ransova@btm.cz tel/fax: 545 224 222 BTM mobil: 736 528 787

Líbí se Vám náš článek? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!