Nabídka programu pro církve

obrazekRádi přijmeme pozvání do vaší církve s nabídkou programu o metodách tiskové misie. Cílem Brněnské tiskové misie je tedy povzbudit každého věřícího k misii, zvláště ty, kteří dosud neměli odvahu evangelizovat. K tomu vydáváme jako pomůcku misijní texty (letáčky), které usnadňují kontakt s lidmi.

Cíl návštěvy:
- Pomáháme církvím zvýšit misijní aktivitu jednotlivých členů zapojením do rozsévání evangelia prostřednictvím letáčků.
- Vedeme věřící ke spolupráci v evangelizačním úsilí. Je ideální, když se vytvářejí ve společenstvích živé misijní skupinky. Tyto pak tvoří misijní oporu společenství. Snažíme se je vést k cílené misijní práci v regionu a ke spolupráci s jinými denominacemi.

Program návštěvy:
- biblické důrazy na misii (výklad)
- metody osobní evangelizace
- tisková misie s letáčky v praxi
- promítnutí video-filmů o BTM
- hudební program skupinky BTM
- výměna zkušeností (beseda, čtení z dopisů, svědectví, modlitby).

Program upravujeme podle individuálních potřeb a zvyklostí církve (dopolední i odpolední setkání).

Kontakt:
Brněnská tisková misie, o.s. (BTM)
P.O.Box 64
638 00 BRNO
btm@btm.cz
www.btm.cz

Vyřizuje:
Jarmila Ranšová
jarmila.ransova@btm.cz
tel/fax: 545 224 222
BTM mobil: 736 528 787


Líbí se Vám náš článek? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!