Cíl projektu: bibleProjekt nabídky letáčků v rámci putovní výstavy ČESKÁ BIBLE V PRŮBĚHU STALETÍ. Výstava je mimořádná nejen v oblasti kultury, historie, ale v dnešní době zejména i z hlediska výchovy naší mladé generace. Je určena především žákům základních i středních škol, ale také široké veřejnosti. Tím, že je koncipována jako putovní - vyplňuje mezeru v systematickém šíření odkazu Bible po celé naší zemi. Vždyť Bible si právem zaslouží pozornost veřejnosti z hlediska našeho národního kulturního dědictví a vzdělanosti. Patříme k těm zemím, které se mohou pochlubit překladem Bible do národního jazyka již před vynálezem knihtisku. Bible od té doby se stala zdrojem nesčetných uměleckých děl velké hodnoty - v oblasti literatury, hudby i výtvarného umění. A především - má být základním zdrojem morálních a duchovních hodnot každého člověka. bibleRozvržení výstavy je velmi přehledné a dává možnost plně získat základní znalosti o Bibli. Unikátní je zejména panelová část výstavy, která by si zasloužila zpracování v knižní podobě (četná přání návštěvníků). Jedinečné jsou rovněž ukázky exponátů Biblí rukopisných i tištěných z naší historie, jinak těžko dostupné veřejnosti. Výstava připomíná dobu prvních Cyrilometodějských překladů biblických textů do jazyka Slovanů, dále rukopisné Bible a staré tisky. biblePro studenty a technicky nadané návštěvníky jsou k nahlédnutí současné formy vydávání Biblí na multimediálních nosičích. Nechybí ani ukázka digitalizace vzácných rukopisů moderními počítačovými programy, které patří k celosvětovému programu (UNESCO). Návštěvníci současně mohou shlédnout dva díly videofilmu Objevujeme Bibli. Expozice obsahuje asi 100 exponátů bibleNezanedbatelnou součástí výstavy je i kvalitní doprovodný program. Návštěvníci zde mohou shlédnout malou galerii obrazů inspirovaných Biblí, výtvarné soutěže dětí základních škol. Mohou se osobně účastnit projektu ručně psané Bible. Kvalitní jsou i přednášky konané v průběhu výstavy, zaměřené hlavně pro mládež a studenty. Také pro nejmenší je připravena řada akcí, oblíbené jsou soutěže dětských kreseb. Návštěvníci si také mohou odnést materiály Brněnské tiskové misie, zejména letáčky, které podávají přehled o Bibli - o jejím vzniku, obsahu a poselství. Pokyny pro zájemce: bibleDoporučujeme proto tuto výstavu co nejvíce propagovat na veřejnosti a finančně podporovat. Zájemci z různých církví se mohou podílet na pomoci při organizování výstavy v jejich městě. Při výstavě je možné návštěvníkům nabízet letáčky BTM, věnované Bibli, ale i ostatní letáčky. Zejména jsou vhodná následující produkty: Letáček Hledání "Bible-kniha knih" (H 95) Letáček RT "Proč číst Bibli?" (RT 18) Letáček OT "Karikatury Boha" (OT 7) Letáček OT "Otázky o Bohu" (OT 8) Spolupráce: Kontaktní adresa pro spolupráci: Alena M. Kubíčková ředitelka projektu Česká Bible v průběhu staletí e-mail: a.kubickova@volny.cz tel: +420 606 408 333 Bližší informace: Společnost přátel České Bible o.s., Rachamím

Líbí se Vám náš článek? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!