Cíl projektu: nemocniceTento projekt je zaměřen na osvětovou činnost mezi mládeží v dnes tak palčivých tématech - drogy - sexuální zdrženlivost - vztahy mladých lidí - problematika AIDS apod. V této oblasti úzce spolupracujeme s křesťanskou organizací ACET. ACET je zkratka čtyř anglických slov: AIDS-Care-Education-Training - tedy AIDS-péče-vzdělávání-osvěta. nemocnicePosláním organizace je péče o nemocné AIDS, vzdělávací a osvětová činnost zaměřená na prevenci této nemoci. ACET je mezinárodní organizace s pobočkami v mnoha zemích světa. V České republice působí od roku 1993. Vznikl zde tým dobrovolných spolupracovníků, vyškolených lektorů ACET-u, kteří připravují veřejné přednášky pro školy na téma "Sex, AIDS a partnerské vztahy". Jejich cílem je nejen seznámit mládež s problematikou nemoci AIDS, ale také vést studenty k odpovědnému a zdrženlivému přístupu v otázkách partnerských vztahů a sexu. Za dobu jejich činnosti se tak podařilo oslovit stovky tisíc studentů v mnoha městech ČR. nemocnicePři této příležitosti jsou po přednáškách studentům nabízeny letáčky BTM s vhodnou problematikou. Při odchodu z přednášky mají studenti možnost si je vzít. Podle slov lektorů ACET-u je o ně vždy velký zájem. Po každé přednášce jsou studenti zváni na další setkání, konané již ve spolupráci s některou z místních církví. Je to výborná příležitost pozvat mladé lidi do křesťanského prostředí. nemocniceBTM se aktivně podílí na organizaci těchto přednášek na vybraných brněnských středních školách a gymnáziích. Z naší praxe považujeme organizování těchto přednášek za vynikající misijní akce. Například po čtyřdenním cyklu přednášek v Brně, kdy bylo osloveno přes 300 studentů, přichází na následné setkání do církve přes 60 mladých lidí. Na těchto besedách lektoři dostávají mnoho otázek. Netýkají se jen problematiky AIDS a partnerských vztahů, ale mnoho z nich je o víře. Časté jsou např. otázky: Jak mohu poznat Boha? - Jsem z nevěřící rodiny, jak mohu uvěřit? - Viděl jsi Boha? apod. Pokyny pro zájemce: nemocniceCo pro to můžete udělat? Pracovníci ACET uvítají, když zástupci vašeho společenství nabídnou přednášky ředitelům nebo učitelům škol ve vašem městě. Pokuste se je zaujmout. Ze zkušeností v Brně víme, že většina pedagogů po shlédnutí přednášky je nadšena originálním a fundovaným programem, který mládež naprosto zaujme. Neváhají si přednášky objednat i na další roky. Organizace ACET vám na požádání zašle informaci - letáček pro ředitele škol, program přednášek a ohlasy učitelů a ředitelů škol. Termín návštěvy potom můžete domluvit přímo s vedoucím ACET-u. Je možné shlédnout (zakoupit a zapůjčit ředitelům škol) i videofilm, který vyrobila společnost Fontis (dnes VISTAFILM s.r.o., filmová a televizní společnost), pro vydatelství ROSA. nemocniceBTM ve spolupráci s pracovníkem ACET-u v ČR Tomášem Řehákem k tomuto účelu vydala, řadu letáčků, které používá tým vyškolených lektorů při přednáškách po celé naší zemi. Letáčky jsou pro lektory dobrou pomůckou. Doporučujeme církvím, aby se zapojily do této vynikající akce, vyčlenily organizační skupinu, která domluví přednášky ACET-u na místních školách a objedná vhodné letáčky u BTM. Je také ideální připravit pozvánky na následné setkání - večer otázek, na kterém mladí křesťané pro pozvané připraví program - křesťanské písně, hry, besedu o vztazích mezi mladými lidmi apod. Využíváte možnost přednášek i ve Vašem městě? Pokud máte zájem o přednášku na vaší škole nebo o knihu "Sex - šlehačka na dortu", kterou vydala ACET, napište na adresu: Bc. František Krampota, ředitel ACET ČR,os., ČSA 492, 537 01 Chrudim tel: 733 121 953 e-mail: acet.cz@volny.cz http://www.acet.cz/ K této příležitosti doporučujeme následující letáčky, ale můžete si vybrat z naší nabídky i jiné, podle Vašeho uvážení: Letáček MT "Sex - šlehačka na dortu" (MT 21) Letáček S "Zvol si život" (S 04) Letáček S "On dává zajatým svobodu" (S 12) Spolupráce: Budeme rádi, když nám napíšete o svých zkušenostech, abychom povzbudili i ostatní naše odběratele. Také uvítáme i další nápady a možnosti uplatnění těchto tématicky zaměřených letáčků.

Líbí se Vám náš článek? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!