Misijně modlitební ekumenická setkávání v Brně

Misijní úsilí není možné bez boje a vytrvalých modliteb. Jen tak Bůh může uzdravit naši zemi. (2 Pa 7,14; 1 Tim 2,1-2) Proto od ledna 2014 zahajujeme pravidelná misijně-modlitební setkávání. První pozvání zaznělo oficiálně na koncertu Evy Henychové.

MÍSTO SETKÁVÁNÍ:
Kounicova 15, sbor Církve Bratrské, každý druhý čtvrtek v měsíci od 17:30h.

Příští setkání se uskuteční 18. června 2014 a to mimořádně ve STŘEDU.
Misijní výklad si připraví Lada Petraturová (organizátorka večerů). Bude mluvit o zážitcích z misijních výjezdů BTM a společně můžeme diskutovat o proběhlé evangelizaci.

Jste srdečně zváni!


Pozvánka ke stažení:

obrazek

Misijní výzva:

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“(Marek 16,15) – Aby nám jednou Ti, s kým jsme se potkali, neřekli se slzami v očích: „Proč jsi mi o tom neřekl?“

„Ztratí-li sůl svou chuť, čím bude osolena? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou.“ (Matouš 5:13) – Je tak snadné být pasivní a bez chuti. Každý, kdo chce být solí země, potřebuje podporu, která je zatím velmi slabá.


Proč BTM:
Věříme, že společným cílem křesťanů, včetně Brněnské tiskové misie, je, aby se všichni lidé v ČR dozvěděli o naději v Kristu. V důsledku neutěšené společenské a politické situace v naší zemi vybízí řada křesťanských skupin a organizací k modlitebnímu sjednocení a zápasu za změnu morálních a duchovních poměrů u nás. K tomu se jako křesťané chceme vzájemně povzbuzovat. BTM jako ekumenická misijní organizace s bohatými zkušenostmi a misijními materiály, je připravena nabídnout úlohu prostředníka (koordinátora) budoucích modlitebně-misijních setkávání lidí z různých církví.

Smysl setkávání:
Věříme, že těmito setkáními prohloubíme nejen naši misijní činnost, ale objevíme i nové možnosti misijní práce u nás. Nestojíme o davy, ale o ty, kteří upřímně touží po rozvoji misie ve svém životě. Nechceme přebírat misijní úkol církve, ale povzbudit její členy k většímu misijnímu nasazení a vzájemnému obohacení v rámci ekumeny. Komunikujme spolu, buďme jednotní a s láskou a horlivostí služme Bohu a lidem v každodenním životě!

Poděkování a pozvání:
Děkujeme všem, kdo jste se za setkávání modlili. Více o každém setkání průběžně od ledna sledujte zde nebo na www.btm.cz pod odkazem Kde budeme, nebo nám můžete napsat svůj e-mail, na který vám budeme zasílat pozvánky.

Jakékoliv dotazy či připomínky můžete zaslat na lada.andrsova@btm.cz.Líbí se Vám náš článek? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!