Misijní projekty čekají na Vaši pomoc! Předkládáme Vám možnost osobního zapojení do podpory nových projektů a misijní služby BTM. Chceme Vás seznámit se třemi projekty, které jsme pečlivě zvážili, a které vznikly na doporučení našich zkušených misijních spolupracovníků. V současné době, kdy jsme obdrželi oznámení našeho německého partnera o definitivním ukončení finanční podpory BTM v blízké budoucnosti, jsme postaveni tváři v tvář naprosto nové situaci. Na tyto velmi potřebné projekty nebudeme mít vlastní finanční prostředky, proto se obracíme na Vás, naše věrné odběratele a spolupracovníky. Jistě mezi projekty najdete ten, který Vám Bůh položí na srdce. Budete mít možnost se za něj nejen modlit a finančně jej podporovat, ale mnohdy se ho i osobně zúčastnit. Věříme, že budete mít radost z nových možností misijní práce v naší zemi! obrazekHusův odkaz – Praha, Staroměstské náměstí – specifický symbol 1001 Zahájeno v roce 2013 - pokračuje v roce 2014 (vydání trojjazyčné varianty - červen 2014). 21. září 2013 se bude konat celodenní manifestace křesťanů volajících český národ zpět k duchovnímu dědictví nejslavnějšího období českých dějin. Za tímto účelem připravujeme nové vydání úspěšných letáčků Poselství Staroměstského orloje v pěti jazykových mutacích. Náklady na tisk jedné jazykové mutace jsou 5 000 Kč. Cílová částka tohoto projektu je tedy 25 000 Kč. Hledáme také týmy pro stálou misijní službu na jednom z nejfrekventovanějších náměstí v naší zemi. obrazekOdkaz Bible kralické – brožura pro žáky ZŠ – specifický symbol 1002 Realizováno v roce 2013 (dvě vydání) - bude pokračovat v roce 2014 speciálními variantami. Na základě mnoha podnětů připravujeme specielní brožurku pro žáky základních škol v České republice. Jednoduchým a přehledným způsobem poskytne souhrn znalostí o Bibli a přiblíží historii Bible kralické. Brožuru chceme představit v rámci oslav 400. výročí vydání Bible kralické v Kralicích nad Oslavou 14. září 2013. Projekt je realizován ve spolupráci s Památníkem Bible kralické a obcí Kralice nad Oslavou. Cílem je nejen posílit povědomí o tomto kulturním klenotu českého národa, ale rovněž podtrhnout jeho stále aktuální poselství dnešnímu člověku. Cílová částka, která pokryje náklady na tisk brožury, je 20 000 Kč. obrazekBásničky o zvířátkách – ilustrovaná knížka pro děti – specifický symbol 1003 Zahájeno v r. 2013 - v r. 2014 pokračování (natáčení písniček na CD). Jak víte, již řadu let vydáváme oblíbené básničky zkušené učitelky MŠ Oldřišky Koudelové z Prostějova. Nabízíme již přes čtyřicet kartiček. Pro veliký zájem jednotlivců, ale i mateřských a základních škol, bychom rádi vydali celou sbírku těchto básniček se zvířátky v knižní podobě. Budou nově ilustrovány populární dětskou malířkou Vlastou Švejdovou. Naším cílem je také připojit CD se zhudebněním vybraných básniček. Cílová částka na vydání knihy je 30 000 Kč, na výrobu CD dalších 30 000 Kč. Husův odkaz – Praha Specifický symbol 1001 Odkaz Bible kralické Specifický symbol 1002 Básničky o zvířátkách Specifický symbol 1003 Projekty můžete finančně podpořit darem zaslaným na náš běžný účet č. 94532621/0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Nezapomeňte také uvést specifický symbol Vámi vybraného projektu.

Líbí se Vám náš článek? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!