Letáček „Více než pozemšťan“ je zpracován podle stejnojmenné brožurky, vydané před lety ústředím církve BJB v Praze. V ní popisuje americký astronaut James B. Irwin své mimořádné zážitky při cestě na Měsíc. Po návratu na Zem se stal hluboce věřícím člověkem. Přijal nové povolání, stal se kazatelem a svůj celý další život zasvětil šíření evangelia po celém světě. Často byl nazýván výstižně jako „misionář z Měsíce“. Možná dnes se už neví, že J. Irwin navštívil těsně po pádu ateistického režimu i tehdejší Československo. Pro všechny bylo tehdy velkou záhadou, že tento vzácný host navštívil kromě Prahy a Bratislavy ještě naprosto neznámou vesničku – Vavrišovo. Málokdo ví, že tato návštěva vzácného hosta by se u nás vůbec neuskutečnila, kdyby... ... Přečtěte si neobyčejný příběh, který vypráví bratr Milan Dzuriak, z malé podtatranské vesničky Vavrišovo. Za komunismu, když jsem byl ještě student, nás mladé lidi v rámci tehdejší ateistické výchovy národa přesvědčovali, že věda a náboženství se naprosto vylučují. Učili nás, že víra v Boha je pouze pro nevzdělané nebo staré lidi. Moderní věda prý naprosto rozmetala základy křesťanství, které už nemá člověku 20. století vůbec co říci. Velmi mě to jako věřícího člověka trápilo i uráželo. Věděl jsem, že na světě existovala a existuje spousta upřímně věřících lidí, kteří byli současně uznávanými vědeckými pracovníky. Tehdy mi v mysli probleskla myšlenka, která stále sílila: jak by bylo krásné přivést k nám – do Vavrišova, do tohoto u nás možná nejvíce „promoskevského“ prostředí člověka, který by byl velký vědec a přitom hluboce věřící křesťan. Čas plynul. Nastoupil jsem na místo odbytového referenta v Tesle Liptovský Hrádek. Od dětství mě zajímala technika, kosmické lety pak obzvlášť. Pozorně jsem sledoval největší triumf vědy a techniky – lety na Měsíc. Když jsem se v létě 1971 dozvěděl, že v kosmické lodi Apollo 15 jeden z členů posádky je věřící, pocítil jsem ve svém nitru jakoby blesk poznání, že to bude právě on, který stál na Měsíci, jednou bude stát na půdě mé rodné obce Vavrišova. Myšlenka pozvat J.Irwina byla vzrušující, jak utíkali roky musel jsem na ni stále víc myslet, i když byla za komunistického režimu absurdní. Dobře jsem věděl, jak by to asi se mnou dopadlo, kdybych byl přistižen při snaze organizovat návštěvu amerického kosmonauta. Boží slovo však hovoří: „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.“ (Bible, list Židům 11, 1). Z celého srdce děkuji Pánovi, že se i můj sen po čase stal skutečností. Od letu J.Irwina na Měsíc uplynulo téměř dvacet let. V létě r.1989 jsem se při návštěvě anglického evangelisty Vica Jackopsona v rozhovoru zmínil o mém velkém snu. K mému překvapení mě odpověděl, že se s Irwinem dobře zná a také se s ním i setkává. Rychle jsme se domluvili. Vic se nabídl, že Irwinovi předá dopis s pozváním. Pak už události nabyly rychlý spád. Bratr Irwin mi odepsal a v dopise slíbil, že přijede. Mezitím se však už u nás změnilo politické vedení, přišel listopad 89. J.Irwin odsunul všechna pozvání a přednostně nabídl svoji návštěvu u nás hned na jaře 1990. Z plánované soukromé církevní návštěvy se stala oficiální veřejná evangelizační příležitost. obrazek15. květen 1990. Pražská sportovní hala byla plná vděčných posluchačů. Sjížděli se sem autobusy z Čech i Moravy. V Praze navštívil J.Irwin také prezidenta Václava Havla a předal mu vlajku naší země, kterou měl sebou na Měsíci. A připojil, že je šťastný, že to může udělat, protože miluje lyže, které jsou jeho dnes po dvou infarktech jediným aktivním sportem. Má rád také hokej a zná tým Československa. I proto měl naši vlajku s velkým potěšením s sebou. obrazekNásledovalo evangelizační shromáždění v Bratislavě a pak v Liptovském Hrádku nedaleko Vavrišova. Průběh setkání s bratrem Milanem Dzuriakem u nich doma ve Vavrišově by stálo za samostatné vyprávění. Setkali se 17. května, James Irwin věnoval bratru Milanovi na památku obrázek lunárního modulu na Měsíci, který přistál pod horou, vysokou 4000 m, a to ve chvíli, když vztyčuje americkou vlajku. Tento obrázek jsme převzali i na titulní stranu našeho letáčku. obrazekJsem vděčný Bohu, že mi dovolil poznat sílu skutečné víry. Nejvíc jsem mu vděčný, že při evangelizaci J.Irwina v našich krajinách mohli mnozí odevzdat své životy Pánu Ježíši Kristu. Povím vám k tomu malou historku. Když jsem po letech cestoval rychlíkem z Prahy domů, dal jsem se do řeči s cestujícími o víře. Jeden z nich mi souhlasně přikyvoval. Zeptal jsem se ho, zda je věřící křesťan. Odpověděl, že je jeden z těch, kteří se při evangelizaci J.Irwina 15. května v pražské sportovní hale rozhodli jít za Pánem Ježíšem. K překvapení ostatních cestujících jsme se hned bratrsky objali. obrazekNa závěr bych chtěl zdůraznit sílu motivu, který mě vyburcoval, abychom J.Irwina, vědce a kosmonauta pozvali k nám. Toužili jsme, aby byl důkazem toho, že názor, který se desítky roků vštěpoval naší mladé generaci, že věda a víra si odporují, je holý nesmysl. Bratr Irwin na tuto otázku odpověděl: obrazek„Pro mě věda znamená odhalování Božích zákonů na Zemi i ve vesmíru. Vědecké bádání jen potvrzuje, že v kosmu vládne Boží řád a inteligence a vše se řídí stanovenými zákonitostmi. Právě vědec potřebuje mít osobní vztah k Bohu. Víra mu dává moudrost, nejen při bádání, ale hlavně jak výsledky výzkumu využít ve prospěch lidstva. I ten největší vědec by měl mít v sobě hlubokou mravnost a zodpovědnost pramenící z víry. Mnozí američtí vědci mají k víře velmi kladný vztah. I my všichni, kteří jsme byli na Měsíci jsme věřící.“ Bratr J.Irwin už není mezi námi. Pán, kterému sloužil, kterého dílo obdivoval a o Jeho lásce svědčil ho v r. 1991 povolal do vyšších oblastí, jako je Měsíc. Jsme mu vděční, že v mnohých našich spoluobčanech probudil touhu po duchovních hodnotách, které jsou nepomíjitelné a dávají naději života věčného. Modlitba J.Irwina v Lipt.Hrádku.: Bože, velmi Ti děkuji, že mohu být v této překrásné krajině, v Československu. Otče cítím se tu jako doma. Obklopený vysokými horami, obklopený bratry a sestrami. Děkuji Ti, že jsi mi dovolil, abych se s nimi podělil o Tvou lásku.

Líbí se Vám náš článek? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!