O NADĚJI v těžkých chvílích života [B14]

obrazekNa koho se máme obrátit ve chvílích, když se náš život hroutí? Kde můžeme hledat pomoc v situacích, ve kterých se cítíme bezradní a ztraceni? Autor textu Steve Brown dává čtenářům jednoznačnou odpověď: to nejlepší, co můžete udělat, je obrátit se na Ježíše.

Přečíst celý článek
Doporučená cena: 20 Kč

Přidat do košíku


Maminko, děkuji… [DK139]

obrazekDvojitá karta s krátkým textem a biblickým veršem „Cti otce svého a matku svou…“ (Dt 5,16) jistě potěší všechny maminky.

Přečíst celý článek
Doporučená cena: 5.8 Kč

Přidat do košíku


Otče náš… (Modlitba Páně) [OT14]

obrazek„Jak se vlastně máme modlit?“ Když tuto otázku položili Pánu Ježíši jeho učedníci, odpověděl jim modlitbou, kterou dnes známe jako „Modlitbu Páně“ nebo „Otčenáš“. Mnoho lidí zná slova této modlitby nazpaměť, ale odříkává ji bez hlubšího zamyšlení nad obsahem. V letáčku najdete krátká zamyšlení k jednotlivým prosbám „Modlitby Páně“.

Přečíst celý článek
Doporučená cena: 4.2 Kč

Přidat do košíku


Pánův hlas [RT66]

obrazekPOZOR! Dotisk oblíbeného letáčku.
Příběh ztraceného a znovunalezeného psa Dona, který neomylně poznal hlas svého pána. Také my lidé jsme se ztratili svému Pánu. Uslyšíme Jeho hlas?

Přečíst celý článek
Doporučená cena: 2.8 Kč

Přidat do košíku


MEZI NEBEM A ZEMÍ - esoterika, jóga, okultizmus… [S45]

obrazekPříběh může, který se zcela oddal studiu esoterických knih, intenzivně se věnoval meditačním cvičením, setkával se s léčiteli a jogíny. To, co mělo vést k vyrovnanosti a pokoji, však začalo přinášet obavy a strach. Autor svědectví vyznává: „Když se ohlédnu na svůj život, uvědomuji si, že nic z toho, co děláme, čemu věříme nebo nevěříme, nezůstává bez následků. Ovlivňuje to celé roky naše myšlení, jednání a konání. Nikdo nemůže zůstat neutrální. Proto jsem vděčný, že jsem mohl uvěřit v Pána Ježíše Krista. Zahrnuje mě svou láskou, trpělivostí a milostí. Bez Jeho vysvobození bych ani tento příběh nemohl napsat…“

Přečíst celý článek
Doporučená cena: 3.6 Kč

Přidat do košíku


Magnetka – OVEČKA [PX67]

obrazekMagnetka OVEČKA s biblickým veršem: „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek… (Žalm 23, 1). Rozměr 7 × 7 cm.

Přečíst celý článek
Doporučená cena: 10 Kč

Přidat do košíku