obrazek

Dvojitá karta o lásce: „Spravedlnost bez lásky činí tvrdým… Víra bez lásky činí fanatickým… Život bez lásky je prázdný… Jen život v Boží lásce je jistota, pokoj a radost.“ Krátký text doplňuje biblický verš: „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska“ (1. list Janův 4, 8). Ochrana tiskoviny laminací.