obrazek

„Ležím v trávě a po chvíli zjišťuji, že necítím své tělo. Hlavou mi bleskne – teď jsi ochrnul, pád z kola ti poranil páteř! Teď už nemá smysl žít. Najednou ve mne zesílil hlas: „Je načase, abys začal křičet o pomoc!“ Jako zázrakem mě někdo uslyšel a zavolal záchranku.“ Svědectví Horsta Brettmanna.

obrazek

Příběh může, který se zcela oddal studiu esoterických knih, intenzivně se věnoval meditačním cvičením, setkával se s léčiteli a jogíny. To, co mělo vést k vyrovnanosti a pokoji, však začalo přinášet obavy a strach. Autor svědectví vyznává: „Když se ohlédnu na svůj život, uvědomuji si, že nic z toho, co děláme, čemu věříme nebo nevěříme, nezůstává bez následků. Ovlivňuje to celé roky naše myšlení, jednání a konání. Nikdo nemůže zůstat neutrální. Proto jsem vděčný, že jsem mohl uvěřit v Pána Ježíše Krista. Zahrnuje mě svou láskou, trpělivostí a milostí. Bez Jeho vysvobození bych ani tento příběh nemohl napsat…“

obrazek

Vyprávění Evy Titěrové, která se na konci druhé světové války dobrovolně zapojila do pomoci při likvidaci epidemie tyfu v koncentračním táboře v Terezíně. I přes ohrožení vlastního života prokázala milosrdenství mnoha lidem, kteří by bez její pomoci jistě zahynuli. Každý z nás může pomáhat. I zdánlivé maličkosti mohou mít v životě druhého člověka velký význam.

obrazek

Jméno Isaaca Newtona známe ze školních let z hodin fyziky a matematiky. Tehdy nás ani nenapadlo, že tento vědec byl věřící. Díky své genialitě vytvořil matematické vzorce věrně popisující pohyb planet a gravitaci. Ve svém bádání vždy očekával na Boží vedení. Letáček Vás seznámí se životem Isaaca Newtona, najdete v něm i jeho vyznání o Pánu Ježíši.

obrazek

„Často jsem přemýšlel, proč Svědkové tvrdí věci, které jsou v Bibli jinak nebo tam nejsou vůbec.“ Petr Kolář z Ostravy byl dvanáct let u Svědků Jehovových. Ve svém svědectví píše o pochybnostech, které často prožíval, o hledání živého Boha a své cestě k poznání Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele.