obrazekNová panoramatická karta má na rubové straně uvedeny dva biblické verše: „Víte přece, že jste nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou“ (1. Petrův 1, 18); „Ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář“ (2. Korintským 4, 14).

Doporučená cena: 4,50 Kč

obrazekPohled s krátkým textem na rubové straně: Bez Tebe by byl svět o hodně chudší. Každý člověk je jedinečný a nenahraditelný. Je stvořen k Božímu obrazu. Je dobře, že jsme tu jeden pro druhého.

Doporučená cena: 3,50 Kč