obrazek

Co je vlastně smrt? Bude něco po ní? Můžeme se setkat s mnoha představami a tvrzeními filozofů nebo různých náboženství. Co se však o smrti a o tom, co nás čeká po ní, můžeme dovědět z Bible? Zajímavou odpověď přináší novozákonní příběh o vzkříšení Lazara.

další