obrazek

Co je vlastně smrt? Bude něco po ní? Můžeme se setkat s mnoha představami a tvrzeními filozofů nebo různých náboženství. Co se však o smrti a o tom, co nás čeká po ní, můžeme dovědět z Bible? Zajímavou odpověď přináší novozákonní příběh o vzkříšení Lazara.

obrazek

Osobnost Ježíše Krista, jeho sebeobětování pro záchranu každého člověka, jeho vítězství nad smrtí a zmrtvýchvstání, jeho učení, to vše ovlivnilo národy natolik, že přijaly Ježíše jako nejdůležitější osobnost dějin a jeho narození jako počátek nové epochy. Kdo je vlastně Ježíš, že má tak obrovský vliv na dějiny lidstva?

další