Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD neboli Attention Deficit Hyperactivity Disorder) se projevuje všude. Ve škole, na parkovišti, v supermarketu, v nedělní škole, při jídle, při hraní a při komunikaci s rodiči, učiteli i vrstevníky. „Hyperaktivní” je údajně nejčastější nálepka, jakou dnešní děti dostávají.

Autorka knihy RITA JAMISON se věnuje speciální pedagogice, jako vyučující se zaměřuje zejména na žáky s poruchami čtení i učení a na děti s lehkým mentálním postižením. V roce 2008 získala na základní škole Hershey cenu učitelka roku. Pochází z Lafayette ve státě Indiana, v baptistickém sboru Faith je zodpovědná za službu dětem. Pravidelně přednáší na konferencích. Je vdaná matka dvou dětí, pěstounka jedné dcery a pětinásobná babička.

Vydavatel: DIDASKO, 2018, formát A5, 31 stran.

Ukázka z knihy:

Často má problémy udržet pozornost během úkolů nebo herních aktivit.Dětem, které mají v této oblasti problémy, je třeba pomoci naučit se, jak mohou být dobrými správci své mysli. Věnovat něčemu pozornost delší dobu vyžaduje ukázněnou mysl. Apoštol Petr vychází z toho, že to z naší strany vyžaduje úsilí, když říká: „Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli... (l. list Petrův 1,13). V případě malých dětí možná rodičům k prodlužování doby, po kterou se dítě dokáže soustředit, pomůže kuchyňská minutka. „Minulý týden jsi dokázal pracovat na skládání puzzle tři minuty. Tenhle týden to zkusíme se čtyřmi minutami.” Starší děti můžeme poučit o požehnáních, která se pojí s věnováním pozornosti lidem, které Pán Bůh přivede do našeho života (Přísloví 1,8-9), a o důležitosti pěstování biblického ovoce sebeovládání (Galatským 5,22-23). Když má dítě potíže ve škole, je třeba zjistit, co se mu honí hlavou v době, kdy učitel vykládá látku.Před časem jsem pracovala s žákem druhého stupně, který měl problémy na hodinách literatury. Dostával nedostatečnou z každého testu, který z literatury psal, a přitom v matematice a přírodních vědách byl zařazen do skupiny pro pokročilé. Nezdálo se, že by doučování principů čtení, na nichž jsme společně pracovali, k něčemu bylo. Nakonec jsem se ho zeptala: „O čem přemýšlíš, když ten příběh čteš?” Jeho odpověď mě zarazila. „O tom, co mě štve,” odpověděl. Když jsem se to pokusila hlouběji prozkoumat, vyprávěl o nevyřešených konfliktech s dospělými ve svém životě, včetně učitelky literatury a rodičů. Nevyřešené konflikty zahlcují naše myšlení a působí jako překážka v učení. Byly tím jediným, na co tento mladík dokázal při hodinách literatury myslet. Byl tak frustrovaný, že se to přenášelo do učebny. Vysvětlovali jsme mu, že Bůh si přeje, aby tyto konflikty vyřešil. V jeho případě to znamenalo zajít za učitelkou a omluvit se za svůj podíl na problému. Když dorazil příští týden na doučování, bylo mi ze způsobu jeho chůze hned jasné, že se učitelce omluvil. Ten den napsal při naší soukromé hodině test na 80 procent. Jak to dokázal? Jeho konflikt se vyřešil a on se mohl soustředit na čtení. Kolikrát děti necháme vláčet konflikty celé dny, protože si myslíme, „že je to přejde”? Jenže ony to samy nepřekonají. Jiné děti se zase mohou trápit kvůli šikaně nebo posměchu, který souvisí s tím, že je jejich chování izoluje od ostatních spolužáků. Je třeba zjistit, zda děti nemají nějaké nevyřešené problémy ve vztazích s druhými, a učit je, jak takové problémy řešit biblickým způsobem. Další dítě se třeba potýká s nedostatkem motivace, protože mu škola připadá příliš těžká. I s těmito problémy potřebují děti pomoci.

POZNÁMKA: K tomuto tématu nabízíme současně Magnetickou tabuli (PX83) „CO MĚ ČEKÁ V TOMTO TÝDNU“ Tato tabulka pomáhá dětem společně s rodiči získat představu o tom, co je v týdnu čeká a pomáhá jim vnést jasná pravidla do denního režimu. Děti současně získávají přehled o tom, co už zvládly a učí se samostatnosti. Tabulka rovněž přispívá ke komunikaci mezi dítětem a jeho rodiči. Je též vhodná pro hyperaktivní děti nebo pro děti s poruchou pozornosti apod.

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!