obrazekMODERNÍ DOBA
Líbí se vám dnešní doba? Její shon, dynamika, časté změny ve světě i ve společnosti? Jsou lidé, kterým se to líbí, jiní zase preferují klid. V lidském životě to tak bývá. Mladí mají rádi vzruch, adrenalin a starší lidé zase touží po klidu a pohodě. Jenže jak v dnešním, uspěchaném světě dosáhnout klidu? Že nevíte? Co takhle obrátit se na Boha? Vy v Boha nevěříte? Rozumím. Šedesát procent lidí v naší zemi v Boha nevěří, vždyť se to učilo a stále ještě učí ve škole. Ano, je to tak – stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Bůh dobře věděl, že bude zpochybňován, proto ve svém Slově (Bibli) říká: „Vyzkoušej si mne, jestli jsem nebo ne.“ Mnoho lidí to takto zkusilo, stali se věřícími. Jsou mezi nimi prostí lidé, ale také špičkoví vědci, celebrity, bohatí, chudí… Zatoužili po klidu, lásce, odpuštění, smíření s lidmi i s Bohem. Jejich život se od základu změnil. Už nejsou sami se svými problémy, bolestmi a nemocemi.

ZAMYŠLENÍ NAD JEŽÍŠEM
Nechci vás do ničeho nutit, ale jen na chvíli se zastavte a zamyslete se nad tím, jak je možné, že od narození Ježíše Krista se začíná počítat letopočet na celé zemi. Vždyť to byl obyčejný, chudý člověk, který se vyučil tesařem. Kde vzal tu moudrost, nad kterou žasneme už dva tisíce let? Jeho následovníci založili církev, která vydržela všechna krutá pronásledování až do dnešních dnů. Byli tito lidé podvedeni, nebo se nechali jednoduše zmanipulovat? Ne. Ježíšova prorocká slova se namnoze již naplnila a další se stále naplňují. Je to náhoda? Celý jeho život dokazuje, že byl člověkem, ale zároveň i Božím Synem.

LIDSKÁ DUŠE JE NESMRTELNÁ
Lidé, kteří odmítají Boha, aniž by se osobně přesvědčili, jestli existuje nebo neexistuje, hrají se svým životem ruskou ruletu. Bůh nám ve svém Slově zjevuje, že lidská duše je nesmrtelná. Tělo umírá, ale duše odchází buď k Bohu, do jeho království lásky a nepopsatelné radosti, nebo do věčné tmy výčitek svědomí, nenávisti a nepřátelství. Jedinou cestou k Bohu je jeho Syn – Ježíš Kristus. Ti, kteří jej přijmou, stávají se Božími dětmi. Vezměte i vy Boha za slovo a vyzkoušejte ho. Přijměte jeho nabídku lásky, radosti, pokoje a vedení na cestě životem. Každý člověk potřebuje pevný bod, slovo, které se nemění, jistotu, že zítra nebude všechno jinak. Ježíš říká, že je stejný – včera, dnes i navěky. On nás nikdy neopustí, i kdybychom procházeli údolím stínů smrti, ale obdaří nás pokojem, který převyšuje veškeré lidské chápání.

Modlitba
Pane Ježíši, mnoho o tobě nevím, ale chtěl bych tě poznat. Jestli skutečně jsi Boží Syn a přebýváš ve svém království, dej mi prosím nějaké znamení, že jsi. Toužím po lásce, odpuštění a spravedlnosti. Vím, že všechny tyto věci může dát skutečně jen Bůh. Proto tě moc prosím o dar víry. Amen!

Doporučená cena: 2,80 Kč

    Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!