ÚVOD AUTORA

V životě má člověk mnoho důvodů k radosti. Raduje se z milého domova, z lidí, kteří ho milují, z krásné přírody, z dobře vykonané práce, z pěkného uměleckého zážitku, ze zajištěné budoucnosti. Každý, kdo žije na této zemi, se však setkává také s nemocí, bolestí, zármutkem, zklamáním, strachem i zděšením. Chvíle radostné a smutné se střídají. Někdo má v životě víc radosti, jiný víc zármutku.

S přibývajícími léty přibývá únavy, slabosti, nemocí a trápení. A přece může mít člověk v každém věku a za všech okolností - ve zdraví i v nemoci, ve chvílích šťastných i přetěžkých - nevysychající zdroj radosti a jistoty: věčný život v království Pána Ježíše Krista. Těm, kteří v něho věří a následují ho, On sám praví: „Kdo věří ve mne, má život věčný.” (Jan 6,47) „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo ji z tohoto chleba, živ bude na 6,51.) „Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život.” (Jan 10,27.) Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný.” (Jan 5,24.) A apoštol Jan dosvědčuje: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.” (Jan 3,16.)

Někteří lidé nechápou biblická slova „život věčný“ a myslí si, že to bude pokračování zemského života v nynější kvalitě. Někteří dokonce namítají, že mají dost trápení na zemi. Proto žít věčně ani nechtějí. Jiní se domnívají, že věčný život bude podobný Il nudným U bohoslužbám v kostele, a o takový život nemají zájem. Jistěže samotná slova "věčný život” nám ještě mnoho neříkají. Když však člověk zjistí z Písma svatého, co vše je obsahem těchto slov, otevře se mu nádherný výhled a zcela nové pochopení věčné budoucnosti. Věčný život bude mít úplně jinou kvalitu, než ten, který nyní prožíváme. Apoštol Pavel to vyjádřil slovy: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. (1.Kor. 2,9.) Nemáme ani tušení, jak nádherný, bohatý a radostný život nám nebeský Otec připravuje. Něco málo z tohoto bohatství nám Pán Bůh odhaluje v Písmu svatém.

Na dalších stránkách chci připomenout sedm druhů Božích zaslíbení, která jsou spojena s věčným životem.

Mgr.Stanislav Kaczmarczyk

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!