obrazek

Text Žalmu 34, 13:

Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ať není žádná lest. Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání. Zločincům se však Hospodin staví tváří, aby jejich památku ze země vymýtil. Volání spravedlivých Hospodin slyší, vysvobodí je ze všech úzkostí! Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v duchu zachrání!

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!