UPOZORNĚNÍ – OMLOUVÁME SE ZA ŠPATNĚ UVEDENOU CENU LETÁČKU „…nebudu mít nedostatek“ S PŘÍLOHOU OVEČKY Z PŘEKLIŽKY V MAILOVÉ NABÍDCE - SPRÁVNÁ CENA Je 25 Kč

Ovečka z překližky s gravírovaným textem „Hospodin je můj pastýř…“ se po umístění do stojánku stane hezkou dekorací nejen o Velikonocích. Dekorace je vlepena do dvojité karty s textem 23. žalmu. Tvoří tak spolu pěkný dárek k Velikonocům.

TEXT: obrazek

„Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.“

obrazek

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!