Zobrazení samolepek:

SEZNAM JEŽÍŠOVÝCH ZÁZRAKŮ A ODKAZY NA TEXT V BIBLI:

1. První Ježíšův zázrak v Káně Galilejské (Janovo evangelium 2,1–11)

2. Uzdravení setníkova sluhy v Kafarnaum (Matoušovo evangelium 8,5–13)

3. Uzdravení malomocného v Galileji (Markovo evangelium 1,40–45)

4. Uzdravení hluchoněmého na cestě ke Galilejskému jezeru (Markovo evangelium 7,31–37)

5. Uzdravení slepého Bartimaia (Markovo evangelium 10,46–52)

6. Uzdravení ochrnutého na nosítkách (Markovo evangelium 2,1–12)

7. Vzkřížení Lazara v Betánii (Janovo evangelium 11,1–45)

8. Nasycení pětitisícového zástupu lidí u Tiberiadského jezera (Janovo evangelium 6,1–14)

9. Utišení bouře na jezeře (Lukášovo evangelium 8,22–25)

10. Zázračný rybolov na Genezaretském jezeře (Lukášovo evangelium 5,1–11)

11. Ježíš kráčí po Galilejském moři (Matoušovo evangelium 14,23–33)

12. Uzdravení u rybníka Bethesda (Janovo evangelium 5,1–18)

Ukázka stran:

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!