Citáty z Písma pak obrací naši duši k radostné naději, které jdeme vstříc.

obrazekCitát - Zjevení Janovo 21, 1,3-4:

A viděl jsem nové nebe a novou zemi. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi. A setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo.“

Citát: 2 Korintským 5, 1:  

Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama.

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!