obrazekRáno jsem vstal, otevřel láhev vodky a pořádně se napil. Pak jsem si dal kávu, umyl se, oholil a znovu se napil. Jen matně jsem si vybavoval, co bylo včera, co jsem dělal a kde jsem byl… prostě jsem si nic nepamatoval. Cestou k autobusu jsem se zastavil u benzínky na štamprli rumu. Nakonec jsem zakotvil s lahví piva v ruce na nádraží u Tabáku, kde postávali lidé jako já. Ponadávali jsme si na poměry a vše zapíjeli rumem. Dopil jsem další pivo a odjel do firmy na schůzku s mými společníky. Absolvoval jsem několik obchodních schůzek, podepsal nějaké „bianco“ papíry, aby mohli jednat mým jménem a vše zapil vodkou. Večer jsem se zastavil v hospodě na partičku mariá­še. Ve hře jsem měl štěstí, ale doma na mě čekali jen dva psi – moji jediní opravdoví přátelé…

obrazekObrat k lepšímu
Moje začátky popíjení alkoholu začaly kolem šestnácti let. Tehdy jsem se cítil již dospělý.Začal jsem kouřit, chodit na pivo, sem tam nějaká štamprle. Pomalu ale jistě se ze mě stal alkoholik. A tak to šlo rok od roku dále. Asi ve čtyřiceti letech jsem se přece jenom zastavil a začal přemýšlet o Bohu. Záhy jsem v Něho uvěřil. V té době mi umíral otec. Čím víc jsem cítil, jak otec chřadne, tím víc jsem mu říkal o Boží lásce. Bylo to o to těžší, že můj otec byl jedním ze zakladatelů komunistické strany. Z Boží milosti brzy pochopil, že cesta komunismu nikam nevede, že blaho společnosti nestojí na lidských tužbách. Přijal ode mě moje svědectví a zemřel jako křesťan smířený s Bohem.

obrazekZpátky k alkoholu
V té době jsem se znovu oženil. Vzal jsem si tentokrát věřící ženu, která už měla dvě děti. Ale já jsem je nedokázal mít rád. Moje víra v Boha byla v té době stále ještě na začátku, byla velmi slabá. Byl jsem zaměřen především na výdělek, hnán touhou po majetku. Pomalu jsem přitom zapomínal na Boží hodnoty. A začal jsem opět pít. Domov mě úplně přestal bavit. Věnoval jsem se politice, práci a alkoholu. Se svým nevlastním synem jsem byl ve stálé rozepři. Byl líný, nechtělo se mu pracovat. Proti vůli celého podniku jsem ho přijal do zaměstnání. Chodil tam, jak se mu chtělo. Byly s ním stále problémy. Nakonec ho po třech měsících od mého odchodu do jiného zaměstnání vyhodili pro neschopnost. Manželka mi dávala za vinu synovo selhání. Tím mě strašně urazila. Ztratil jsem o všechno zájem, nic mě nebavilo, jen pití. To odstartovalo můj tvrdý alkoholismus. Brzy jsem se odstěhoval ze společného domova.

obrazekBeznadějný případ
Jednou v opilosti se mi stal těžký úraz. Zranil jsem si nohu, kterou jsem měl pak celý rok v sádře. Bolest jsem zase tišil pitím. Ale práci jsem nevzdal. I přes tyto problémy jsem se dal do podnikání. Firmu jsem však řídil tak, že jsem byl věčně „namol“. V opilosti mi to myslelo, ale druhý den jsem si nic nepamatoval. Denní spotřeba byla tři čtvrtě litru tvrdého alkoholu plus nějaké víno a pivo. Výsledkem bylo, že jsem podnik úplně propil. Nakonec jsem skončil na protialkoholickém léčení. Z hlediska lékařských zpráv jsem byl úplně vyřízený, člověk ve čtvrtém stádiu alkoholismu, zvaného „Korsakovův syndrom“. To už je poslední stádium před krematoriem. Podstoupil jsem čtyři měsíce tvrdé léčby na uzavřeném oddělení. K mým problémům se přidaly další nemoci. Z lidského hlediska jsem byl beznadějný případ, schopný dožít pouze na psychiatrickém oddělení.

obrazekJiskřička naděje
V této situaci jsem si vzpomněl na svou víru a začal jsem opět číst Bibli. O Božím Slově jsem hodně přemýšlel. V zoufalství jsem se modlil za vysvobození. Dostal jsem díky tomu opravdovou touhu začít žít nově. Věřil jsem, že s Boží pomocí je to možné. Mým cílem bylo žít ve znamení úsloví: „Modli se a pracuj“. I za to jsem se modlil. Po nějaké době jsem začal chodit do církve, kde jsem se obrátil na duchovní. Setkal jsem se dvěma faráři, Milanem Vostřelem ze Slavkova a Martinem Kopeckým z Blanska. Oba mi pomohli najít cestu z bludného kruhu závislosti. Po vyléčení jsem už zůstal v kontaktu s církví, kde mám nádherné zázemí duchovní rodiny.

obrazekModli se a pracuj
Nyní žiji plnohodnotným životem díky moudrosti, kterou mi dalo čtení Božího slova a modlitby. Od alkoholu jsem osvobozen! Už nepiju. Modlím se a pracuji a vím, že jedno bez druhého není správné. Snažím se být užitečný v církvi, pomáhám i lidem. Všechny je mám rád a lidé mě mají také rádi. Stačí říct: „Slávek to zařídí“. Nevnucuji se, ale jdu tam, kde jsem potřebný. Jsem také členem Mezinárodního svazu Gedeonů. Jsem hrdý na to, že mohu v rámci této organizace rozdávat na různých místech naší republiky Bible. O to víc, že jsem já sám mohl zažít, jakou moc měla Bible a Boží slovo v mém životě! S lidmi rozmlouvám a ukazuji jim Boží lásku. Dělá mi radost dávat lidem něco, co má trvalou hodnotu.

obrazekVysvobození ze spárů alkoholu
Je tomu již čtyři roky, co jsem dostal dar milosti a byl zbavený démona alkoholu. Jenom pomocí Boží Lásky mohu odolat veškerým lákadlům a nátlakům zla. Patřím k jednomu z mála lidí, kteří prošli kroměřížskou léčebnou a vyléčili se. Znám se. Vím, že ze své síly bych nebyl něčeho podobného schopen. To Pán Bůh způsobil v mém životě obrat, dal mi znamení a ještě jednu šanci. Jestliže se mi někteří posmívají, že víra jsou berle slabých, děkuji Bohu za ty berle. A děkuji Bohu za každý nový den. Znovu a znovu se snažím udělat něco užitečného pro šíření zvěsti o Boží lásce a milosti pro každého člověka. I toho ztraceného a téměř již odepsaného.

Slávek Lamač

„Člověče, přičiň se, a Pán Bůh Ti požehná…“ Staré české přísloví.

„Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem“ (Bible, Micheáš 6,8).
    Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!