Knižní zpracování osobního svědectví Lydie Smilkové, dcery kazatele evangelia, která závažně onemocněla ve svých dvaceti čtyřech letech. Lékaři jí sdělili, že jde o zvláštní nádorové onemocnění, které se vyskytuje velmi zřídka. Nedávali ji velkou šanci na přežití. Dnes od začátku její nemoci uplynulo přes 30 let. Nebyla zcela uzdravena, stále s nemocí bojuje, ale díky Bohu mohla prožívat a prožívá velké zázraky jak v nemoci, tak i v rodině. Autoři: Lydia Smilková, Doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., Marie Frydrychová.

Kniha se stala bestselerem, je přeložena a překládána i do jiných jazyků.O tom, že se kniha čte „jedním dechem“ svědčí i následující úryvek:

Bylo mně dvacet čtyři roků a mé dceři čtyři měsíce, když jsem onemocněla a po několika měsících vyšetřování jsem slyšela slova, kterých se lidé tolik obávají: „Onemocněla jste vzácně se vyskytujícím nádorovým onemocněním. Zkusíme vás ozářit a podat chemoterapii. Prognóza je nejistá – může se také jednat o několik týdnů života.“ V první chvíli to byl šok a myšlenka, že to všechno snad není pravda.

Kniha přináší naději nejen těm, kteří prochází podobnou zkouškou jako autorka. Všem čtenářům ukazuje mimořádný způsob Božího jednání v životě člověka.

Slova Lydie:

První impuls k napsání životního příběhu, který jsme s manželem prožili, mi dala moje spolupacientka. Po vyslechnutí mého vyprávění podotkla: „Ale vy byste to všechno, co jste prožila, měla napsat. To by pomohlo mnoha lidem.“ Když se podobná výzva opakovala v krátké době od různých lidí, začala jsem o tom přemýšlet. Stále jsem to ale zasouvala do podvědomí. Vždyť já psát neumím. Mluvit o tom, co jsem prožila, to ano. Ale psát? Když jsem o tom uvažovala, připadla mi na mysl Marika Frydrychová, která již některé příběhy šikovně literárně ztvárnila. Zkusíme se s ní s manželem spojit, a pokud bude ochotna pomoci, půjdeme do toho, i když jít s vlastní kůží na trh není snadné. Marika na naši výzvu odpověděla kladně. Takže my jsme s manželem (a s maminkou) povídali, a ona náš příběh volně literárně zpracovávala. Proto asi všechno nebude zaznamenáno úplně přesně; navíc některé události se odehrály před více než 30 lety a naše paměť je omezená. Cílem našeho vzpomínání není vyzdvihnout naši osobu, máme daleko k dokonalosti i hrdinství; cílem je naopak ukázat na Toho, který i uprostřed životních problémů dává pokoj a naději. Chceme také tímto poděkovat nejen mnoha lidem v našem sboru ale i v různých církvích v celé České republice i v jiných zemích, kteří nás po celou tu dlouhou dobu podporují svými modlitbami, povzbuzením a zájmem.

Slovo závěrem:

Mám-li jednoznačně vyjádřit, co mě po celá ta léta drželo nad vodou, co mi dodávalo sílu a i v těch nejtěžších chvílích mi propůjčovalo odvahu žít, musím jasně říci: Byla to víra v živého Boha, v Pána Ježíše Krista. Opravdu největší přerod v mé mysli a v mé duši nastal tehdy před lety, když jsem si v nemocnici přečetla slova ze 17. kapitoly proroka Jeremjáše: „Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustí u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.“ Ten den, kdy jsem se rozhodla, že nebudu spoléhat na lidi, lékařské kapacity, ale budu skutečně důvěřovat Bohu, ten den opravdu byl uzdraven můj postoj k nemoci. Ne že musím být za každou cenu zdravá, ale Jeho rozhodnutí bude pro mne nejlepší. Jako děvče jsem se ze všeho nejvíc bála těžké, nevyléčitelné choroby. A pak taková nemoc přišla. Ale Pán Ježíš mě učil a stále učí neděsit se okolností. Učí mne věřit jemu samotnému až do úplného konce.

Tiráž: „Když se život obrátí naruby“ Formát 136 × 198 mm, brožovaná kniha, 120 stran + 8 stran fotopřílohy.

Zkrácený příběh najdete v letáčku „Když se život obrátí naruby“ [S39].

AUDIOKNIHA životního příběhu Lydie Smilkové „Když se život obrátí naruby“ [CD22]

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!