"Mám tě rád!"

Taková slova nám působí velkou radost. Hřeje nás u srdce, když nám někdo říká: „Jsi příjemný, milý člověk, mám tě moc rád.“ To dává našemu životu smysl. Najednou je život krásný. Práce nás baví a všechno jde jakoby samo.

Bez lásky nelze žít

Člověk je doslova závislý na lásce. Potvrdil to také pokus, který kdysi s dětmi provedl Bedřich Veliký. Vzal si do péče deset dětí. Přitom pět z nich bylo ošetřováno s velikou pečlivostí a tyto děti dostávaly přesně na minutu jíst. Jejich ošetřovatelky však s nimi nesměly promluvit ani slovo. U ostatních pěti dětí taková péče nebyla. Ani jídlo nedostávaly pravidelně. Ošetřovatelky si však s nimi povídaly, hrály si s nimi a zpívaly jim. Děti z první skupiny časem chřadly a byly stále sklíčenější. Neměly se k životu. Druhých pět dětí rostlo jako z vody a dařilo se jim výborně. To dokazuje, že náš život udržuje nejen pořádek a čistota, ale především lidský vztah. Ani dostatek jídla člověka neuspokojí, jen láska může nasytit lidský hlad po životě. Ani v nadbytku a bohatství není člověk šťastný a spokojený. Být milován – to je pravé štěstí a spokojenost.

Milován a vážen

Mnoho lidí si stěžuje: „Mě ještě nikdo neměl doopravdy rád! O mě nikdo nestojí!“ S jakou radostí jim však můžeme říct: „Ty jsi milován! Možná o tom ani nevíš, ale sám Bůh ti projevil svou lásku“. Jeho láska – to není jen slovo – ale čin. Bůh nás tak miloval, že za nás obětoval, svého Syna – Ježíše, aby naše viny byly odpuštěny. A každý, kdo v Ježíše věří, může získat pokoj pro svou duši a každý den žít z Božího odpuštění.

Jsi milován - takový, jaký jsi!

  • Boží láska znamená: Já si tě vážím!
  • Boží láska znamená: Počítám s tebou!
  • Boží láska znamená: Myslím na tebe!
  • Boží láska znamená: Mluvím s tebou!
  • Boží láska znamená: Naslouchám ti!
  • Boží láska znamená: Jsem stále s tebou!

Jsi milován – právě takový, jaký jsi!

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!