obrazekCo máme na mysli, když říkáme, že je něco unikátní? Určitě něco vzácného, drahého, originálního, například vzácné perly. Ty patřily už od starověku k nejvzácnějším a nejdražším šperkům na světě. Od antických dob až do dneška jsou za nejbohatší naleziště perel považovány tři oblasti: první mezi Cejlonem a Indií, druhá v Perském zálivu a třetí v Rudém moři. Okouzlení perlami podlehla i Amerika. Dobrodruzi a hledači pokladů pátrali v řekách, jezerech a potocích po perlorodkách a perlách. Naleziště sladkovodních perel skutečně objevili, to nejbohatší bylo v povodí řeky Mississippi. Lov perel byl zvláště v moři velice nebezpečný. Jako příklad se uvádí, že v letech 1910–1917 zahynulo u severoaustralského pobřeží na jediném místě 144 potápěčů a mnoho dalších ochrnulo následkem nedostatečného zásobování mozku kyslíkem. Tolik jsou lidé ochotni riskovat kvůli věcem, které jsou krásné a žádané. Jakou hodnotu má vlastně lidský život?

obrazekJsi unikát! Jeden z nejúspěšnějších autorů moderní britské literatury, spisovatel C. S. Lewis napsal: „Neexistují obyčejní lidé. Nikdo z nás není pouhý smrtelník.” Je to pravda – každý člověk je originál. Věř tomu nebo ne, na světě se nenajde nikdo, kdo by byl přesně takový, jako jsi ty. Tvůj vzhled, tvůj hlas a charakterové vlastnosti, tvé návyky, inteligence, osobní vkus – to všechno z tebe tvoří originál. Dokonce i otisky prstů tě odlišují od ostatních lidí. Jak bys mohl být pouhým produktem přírodního vývoje, nebo nějaké vesmírné montážní linky?

obrazekTy jsi naprosto jedinečný, jsi unikát! Možná nevíš, že Bůh stvořil tebe a také ostatní lidi ke svému obrazu. Dal ti svobodnou vůli, rozum, tvůrčí schopnosti, ale také schopnost odpouštět, milovat, smát se, plakat, radovat se i prožívat bolest. Tím vším jsi opravdu unikát!

obrazekBůh tebe i mne tolik miluje! Bůh není bezcitný, chladnokrevný vládce nebes. Jako náš Stvořitel cítí naše bolesti, nese s námi náš smutek. Má o nás neustálý zájem, chce s námi být v kontaktu, pomáhat nám a radit nám při cestě životem. Jakmile objevíme velikost Boží lásky k člověku, začínáme chápat podstatu hříchu. V čem spočívá? Otáčíme se k Bohu zády, jdeme si svou vlastní cestou. Pána Boha na nic nepotřebujeme. Jeho láska a milost, vedoucí ke šťastnému životu, se tak nemůže uskutečnit.

obrazekBůh je však trpělivý a vyčkává. Dává nám čas, protože nás stále miluje, i když si jej nevšímáme. Stále se na nás dívá jako na jedince nevyčíslitelné hodnoty. Nechce, abychom pro své hříchy zemřeli, a ztratili tak možnost záchrany před věčným trápením. Bible uvádí, že Bůh nás dokonce tak miloval, že dal svého jediného Syna, aby zemřel za hříchy všech lidí. „V tom je láska”, říká Bible, „ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás.”

obrazekBůh na Tebe čeká! Bůh nabízí každému odpuštění hříchů. Také tobě chce dát nový, smysluplný život. Když přijmeš Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele a necháš jej, aby tvůj život proměnil, staneš se účastníkem jeho nebeského království. Vyššího a slavnějšího cíle už nemůžeš dosáhnout!

obrazekJsi pro Boha nesmírně cenný! Přestože jsi o Boha nestál a Ježíše Krista dosud přehlížel, můžeš jej dnes poprosit, aby tě přijal a dal ti nový život: Pane Bože, děkuji Ti za to, že jsi poslal Ježíše Krista, aby zemřel za moje hříchy. Děkuji Ti, že jsi ho vzkřísil z mrtvých a ustanovil ho Pánem života i smrti. Pane Ježíši, staň se mým Spasitelem, dej, abych mohl poznat Tvé odpuštění a žít s Tebou navěky ke Tvé slávě. Pomoz mi, abych mohl jako jedinečná bytost žít životem, který jsi mi připravil, a pro který jsi mne stvořil.

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!