obrazekMálokterá doba působí na lidské city tak jako doba vánoční. Všechny obavy a úzkosti, které člověk během roku vědomě nebo podvědomě potlačuje, vystoupí najednou naléhavě do popředí. Osamělí si uvědomují svou samotu, alkoholici svou závislost, chudí svou chudobu. Dokonce i ve velkých městech s ulicemi a obchody plnými lidí, kde naplno pulzuje život, se člověk často cítí opuštěný a jaksi „přebytečný“.

Nadcházející vánoční čas zpochybňovala v jednom časopise vtíravá otázka: září hvězdy opravdu každému? Možná, že právě vy proděláváte nějakou životní krizi a v této vánoční době na vás doléhá osamělost víc než kdy jindy.

obrazekZastavte se na chvíli a přijměte pro sebe radostné vánoční poselství, které pastýřům na betlémských pláních zvěstovali andělé: „Narodil se vám dnes Spasitel“.

Ježíš – tvůj Spasitel
Ježíš Kristus přišel na svět pro ty, kteří se cítí pokořeni, odmítnuti a zapomenuti. Přišel pro ty, kteří se mučí starostmi a obavami, pro osamělé, alkoholiky, drogově závislé, prostě pro všechny, kteří si neví rady a nemohou si sami pomoci. Nabízí lásku všem, které společnost odmítá a zavrhuje. Lidem, kteří živoří na ulicích nebo v útulcích, bez rodiny, bez domova, všem, kteří jsou ponecháni napospas své zoufalé osamocenosti.

Mě se to netýká?
Možná, že si říkáte: to se mě netýká. Mám bezpečné zázemí domova, lásku svých nejbližších, mám i dobré zaměstnání. A přece, aniž to tušíte, žijete ve skrytém „otroctví“ sebe sama. Jednou pocítíte vnitřní prázdnotu, tíhu svědomí a nenaplněnost svého života. Pán Ježíš přišel z takového otroctví vykoupit všechny lidi: hladové i syté, bezdomovce, i ty s komfortním bytem. V knize, kterou krátce před svou smrtí vydal spisovatel G. B. Shaw, je následující vyznání: „Přiznávám, že skoro po šedesáti letech pečlivého zkoumání lidí nevidím jinou cestu z bídy světa, než tu jedinou, kterou je Ježíš Kristus“.

obrazekBetlémská hvězda září všem
Na této Zemi nežije nikdo, koho by Bůh nemiloval. On touží po tom, aby každý člověk přijal pro sebe radostnou vánoční zvěst.

Ano, tato zpráva je určena i pro vás. Radujte se! Pán Bůh vás miluje a ve své lásce poslal na svět Ježíše Krista, aby se stal také vaším Spasitelem.

Pán Ježíš Kristus – ta jediná veliká hvězda, která všechny ostatní zastiňuje svým jasem, svítí i pro vás a chce prozářit také váš život. Otevři se jeho jasu! Řekněte mu všechno, co vás tíží, vyznejte mu své hříchy, povězte mu o své prázdnotě i o své touze po naplnění. On vaše volání uslyší a zároveň vás naplní radostí a pokojem. Už nebudete sami, na cestě životem vás bude nyní provázet Ježíš Kristus.

„Na celém světě je skutečně jen jediné místo, kde není ani stopa temnoty. Je to osobnost Ježíše Krista. V něm se před nás postavil Bůh nejzřetelněji.“ Albert Einstein

Text: Podle Norberta Lietha upravila BTM
    Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!