Taky jste se někdy zastavili na rušném místě a pozorovali procházející? Všimli jste si, kolik z nich mělo úsměv na tváři a kolik z nich vyzařovalo vnitřní pokoj? Téměř nikdo! Všichni za něčím spěchají, jsou zamračení, ustaraní, stresovaní, zkrátka „bez nálady“. Žijeme v době, kdy lidé nemají čas. Mají své starosti. Nemůžete se zbavit dojmu, že lidé ztrácejí radost ze života a naději na lepší časy. Až je vám z toho úzko. Kde však najít východisko? Kudy vede cesta k pokojnému životu?

obrazekStarosti – co s nimi?
Žádný člověk se nedokáže před starostmi sám ochránit. Když nás nečekaně přepadnou, musíme se s nimi znovu vyrovnávat. Nic však nevyřešíme, když se do starostí jen ponoříme. Naopak. Starosti nás zatěžují, ochromují a ubírají sílu. Ale hodit starosti jen tak za hlavu? To prostě nejde!

V Bibli máme cenné rady k vyřešení tohoto problému. Bůh nabízí každému člověku svou pomoc. On nás zná nejlépe, je naším Stvořitelem. Jestliže mu svěříme celý svůj život i se svými starostmi, slibuje, že se o nás ve všem postará!
Tuto jedinečnou nabídku přišel lidem oznámit Ježíš Kristus, Boží Syn: „Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete“ (Bible, Matoušovo evangelium 6:25,27,32).

Čekej a důvěřuj!
I když Ježíšovo slovo stále platí, jenom málo lidí hledá v životních krizích pomoc u Boha. Ale právě takové situace, ve kterých jsme naprosto bezradní, nás mají nasměrovat k Bohu. V Bibli můžeme číst výzvu: „Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý“ (Žalm 34, 9). Lidé, kteří tak učinili, to mohou dosvědčit. Zkus také ty odevzdat Bohu své starosti, důvěřuj mu a uč se na něj spoléhat.

obrazekMnohé starosti k nám nepřicházejí jen zvenku, ale připravujeme si je často sami tím, že nejsme vždy dostatečně trpěliví a nedovedeme čekat, až přijde vhodný okamžik k řešení problémů. Některé situace prostě vyžadují čas. Ve chvílích, kdy ztrácíme klid, platí opět: čekej a důvěřuj jen Bohu! Náš „lidský“ pohled je totiž ve srovnání s dokonalou Boží moudrostí omezený. Po čase poznáme, že se problémy vyřeší jakoby „samy“. Přitom zakoušíme Boží pomoc tak zvláštním způsobem, na který bychom ani při nejusilovnějším přemýšlení nepřišli.

Nedělat si starosti – to není v žádném případě jen pasivní a lhostejný přístup k problémům. Naopak, jde o citlivé a důvěřivé ztišení a očekávání toho, co moudrý Bůh sám s problémem udělá.

Pomáhej druhým!
Jsou však situace, které vyžadují, abychom nebyli bezstarostní. Nikdy nesmíme zůstat lhostejní k utrpení, nesnázím a nouzi našich bližních. Tyto situace musíme brát velmi vážně a zodpovědně, protože v této chvíli nás chce Bůh použít k pomoci druhým. Také k tomu potřebujeme Boží moudrost a vedení. Je třeba Boha v modlitbě prosit o citlivé porozumění pro ty, kteří čekají na dobré slovo a konkrétní pomoc.

Na modlitbě předkládejme Bohu nejen své osobní starosti, ale také problémy lidí ve světě, ve kterém žijeme. Pak můžeme prožít něco zvláštního: kdo se za druhé lidi modlí a pomáhá jim, bývá osvobozen od mnohých vlastních starostí.

A přece i zde existují hranice našich možností. To nás však nemusí skličovat. Mnohé věci jsou nad naše chápání.
Nenajdeme na ně na této zemi nikdy odpověď. To vše si Ježíš dobře uvědomoval, když nás přišel povzbudit slovy: „Neboj se, jen věř!“ (Bible, Lukášovo evangelium 8, 50). Pak můžeme ve svém životě prožívat opravdový pokoj.

obrazek
Vitamíny – prevence nemoci zvané starosti

1-Nauč se každý den hovořit s Ježíšem o svých starostech.
2-Svůj „ranec“ starostí odlož vědomě u Boha a po modlitbě ho neber znovu na záda.
3-Svoje starosti zcela konkrétně pojmenuj! Někdy mají nekonkrétní, všeobecný charakter a právě proto si s nimi nevíme rady.
4-Pros Boha o moudrost, které problémy máš řešit právě dnes. Nechtěj jich řešit najednou příliš mnoho a tak přetěžovat své síly.
5-Napiš si seznam stanovených cílů, ke kterým chceš při řešení svých problémů dospět.
6-Nikdy se předčasně nevzdávej! Některé starosti jsou tvrdošíjné a nemají rychlé řešení.
7-Ustavičně děkuj Bohu, že se o tebe v každé situaci stará a že ti dopomáhá k vítězství.
8-Vyjádři Bohu svou důvěru. Mysli na to, že nevyřešené problémy mají posílit tvou trpělivost. V našem životě se mohou vyskytnout problémy a tíživé situace, které se dlouhou dobu nemění. Na otázku „proč“ nedostáváme často rychlou odpověď. Ale to nás nemá ochromit a zahnat do pasivity. Jsou chvíle, kdy nerozumíme Božímu plánu a nevíme, proč s námi takto jedná. Mějme stále na paměti, že On je suverénním Pánem každého lidského života.
9-Se svými starostmi nezůstávej nikdy sám. Hovoř o nich s partnerem, přítelem, a pokud to jde, i s člověkem, který ti problémy působí. Jak říká staré přísloví: svěřená starost je poloviční starost. Daleko větší naději na vítězství nad starostmi budeš mít, když se za jejich vyřešení budeš modlit společně se svými věřícími přáteli.

Text: Melanie Gibhard, Hildegard Blendinger


    Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!