obrazekNa jedné univerzitě položil profesor svým studentům otázku: „Stvořil Bůh všechno, co existuje?“ Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano, stvořil.“ „A stvořil Bůh opravdu všechno?“ – ptal se dál profesor. „Ano pane,“ – odpověděl student. Profesor pak pokračoval: „Jestliže Bůh stvořil opravdu všechno, znamená to, že stvořil také i zlo, které existuje. A díky tomuto principu je i jednání nás samotných tomu podřízeno. Bůh je zlo.“

Když tato slova student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený. Najednou zvedl ruku jiný student: „Pane profesore, mohu Vám položit otázku?“ „Samozřejmě,“ – odpověděl profesor. Student se postavil a zeptal se: „Existuje chlad?“ „Co je to za otázku, samozřejmě že ano! Tobě nikdy nebylo chladno?“ Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: „Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje. V souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka i předměty můžeme vědecky popsat a určit jejich vyzařovanou tepelnou energii. Nikdy však ne jejich vyzařovaný chlad. Chlad nemá svoji jednotku, kterou bychom ho mohli změřit. Pojem chlad jsme si vytvořili my, lidé, abychom mohli popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.“

obrazekStudent dále pokračoval: „Pane profesore, existuje tma?“ „Samozřejmě, že existuje!“ – odpověděl profesor. Student pokračoval: „Znovu nemáte pravdu, tma stejně tak neexistuje. Ve skutečnosti je tma jen díky tomu, že není přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá dokonce rozložit a můžeme zkoumat jeho spektrum, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, kterou bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který si opět vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla.“

Následně se mladík zeptal: „Pane, existuje tedy zlo?“ Tentokrát profesor nejistě odpověděl: „No jistě, děje se to samozřejmě každý den. Brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné činy, násilí, všechno to není nic jiného, než projev zla.“ Na to student odpověděl: „Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo existuje právě tak, jak vzniká tma nebo chlad. Tedy nepřítomností světla, tepla a lásky.“ Profesor zmlkl a sednul si.

Traduje se, že ten mladý student byl Albert Einstein.
    Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!