obrazekAdventní doba, Vánoce, Štědrý den… Nejatraktivnější sváteční období v každém kalendářním roce. Téměř všichni lidé se na ně těší. Chtějí si připravit radost, rodinnou pohodu, bohatý stůl a hlavně hodně dárků pod vánočním stromečkem. A samozřejmě nesmí chybět ani dostatek prostoru pro mnoho vánočních tradic a zvyků. Také naše tržní společnost má své důvody, proč se každoročně soustřeďuje na tyto svátky. Zdá se, že každým rokem se spouští reklamní kampaň dříve. Cíl je zřejmý: jde o to, aby lidé nakoupili co nejvíce dárků a utratili co nejvíce peněz. Přiznejme si, že pro mnohé lidi se pak Vánoce mění v čas shonu, práce a vyčerpání. Vlastní význam Vánoc se jim pak rychle ztrácí.

Dar, který za peníze nekoupíš
Dříve či později všichni zjišťujeme, že ani sebekrásnější dary nám nepřinesou to, po čem člověk opravdu touží. Jsou hodnoty, které nelze koupit za peníze. Ty nejniternější, nejjemnější a nejcitlivější vztahy nejsou otázkou peněz. I kdybychom byli ochotni dát obrovské částky, nikde nekoupíme soulad a vzájemné porozumění, obětavou lásku, která bdí nad štěstím druhého člověka a umí pozapomenout na sebe. A tak si lidé postesknou: co bychom dali za to, kdybychom se usmířili…s manželem, manželkou, rodiči, dětmi, sourozenci. Kdybychom si už konečně odpustili a začali znovu…

obrazekDar, který nám dal Bůh
Existuje však jeden dar, který má pro člověka nedozírnou cenu a přináší mu hodnoty, po kterých niterně touží. Je to dar, který si připomínáme právě na Vánoce. Dar, který přišel z nebe. Všemohoucí Bůh se vzdal své velikosti a „zmenšil se“ až do jediné buňky v těle své pozemské matky. Potom přišel na svět jako každé jiné dítě. To je zvláštní věc, která pro nás zůstává tajemstvím. V betlémské stáji přišlo na svět dítě bezbranné a zranitelné jako každé jiné miminko. Bůh opustil místo, kde se mu klaněly nespočetné armády andělů. Stal se obyčejným člověkem, jedním z nás. V tesařské dílně svého pěstouna Josefa tvrdě pracoval, aby měli co jíst…Proč to Bůh udělal? Aby nám tím ukázal, že má o nás opravdový zájem. Že mu nesmírně záleží na tom, jak žijeme, že nám dobře rozumí. Vždyť i Ježíš procházel všemi strastmi života. Hladem, bolestí, zármutkem i únavou. Dobře věděl, co je to pokušení. Prožil stejné ďáblovy útoky jako my. Bible o něm říká, že nám byl ve všem podobný učiněn, kromě jediného: že nikdy nezhřešil. Tím se jeho život i slova staly pravdivými. Ježíš se nikdy nesklonil před lží. Nestal se pokrytcem. Nespokojil se s prázdným náboženstvím. Miloval lidi. Nikdy nehleděl na to, z jaké byli společenské vrstvy. Netřásl se před mocnými. Dokázal se přiblížit nejchudším, obyčejným lidem. Měl otevřené srdce pro ty, kteří trpí. Ukázal nám, jak žít život v lásce a pravdě.

Dar smíření, dar spasení
Bůh se stal člověkem proto, aby nás smířil sám se sebou. Abychom i my mohli prožít smíření jeden s druhým. My sami ze sebe toho nejsme schopni. Člověk, který se topí v močálu, se sám nevytáhne. Pro nás je přirozené hřešit, stavět se proti Bohu, proti jeho spravedlnosti. Naše nitro je nakažené virem hříchu, my sami si už nepomůžeme. Jestliže máme být zachráněni, smířeni s Bohem i jeden s druhým, očištěni od svého hříchu, potom nás musí zachránit Bůh. Nikdo jiný k tomu nemá dostatek moci, jen On sám. Ta moc přichází skrze Ježíše – Božího Syna, který se stal jedním z nás. Člověk se postavil proti Bohu, a proto to musel být zase člověk, který na sebe vzal náš hřích. Ježíš umírá na kříži, obětuje se místo nás. Vytrpěl trest jako náš zástupce, abychom už za svůj hřích nikdy nemuseli trpět. Dostali jsme milost. Betlémský dar je dar Spasitele – Ježíše Krista. To je to nejdůležitější a nejvýznamnější na celých Vánocích.

obrazekVánoce ve Tvém srdci
Přiznejme, že si nejednou posteskneme nad znepokojivým stavem současného světa. Nad stavem společnosti, ve které žijeme. Nad sobeckostí a ziskuchtivostí, která se nezastaví před ničím, ani před zločinem. Násilí a terorismus si bezohledně klestí cestu, necouvne před žádnou krutostí. Lidský život pozbyl ceny. Vytrácí se úcta k životu druhého člověka. Ptáme se: kde to všechno skončí? Přichází nejistota a strach z budoucnosti. Kde máme záruku, že naše tělo nenapadne zhoubná nemoc? Jakou obranu máme před náhlým neštěstím, které může nečekaně zasáhnout do našeho života? Ani se zajištěním naší dosavadní životní úrovně to nemusí být tak samozřejmé. A tak se v hloubi srdce ptáme po zdrojích pomoci a opory. Ptáme se na cesty, které by nás znovu přivedly k cíli, k neochvějným jistotám života.

obrazekCesta, kterou nám ukazuje Ježíš, má jasný cíl. Ale má také svoji podmínku: nejdříve dej do pořádku svůj vnitřní stav. Smiř se s Bohem, nebeským Otcem. V pokoře jej požádej o odpuštění svých hříchů a vin! Ve víře se uchop zástupné oběti Ježíše Krista! V modlitbě pak svěř svůj život do Božích rukou. Bůh takové modlitby slyší a vyslýchá. Prožiješ změny, které neuniknou ani tvým blízkým a přátelům. Otevřou se ti dveře k obnovení dobrých vztahů, k smíření. Především pak zjistíš: dnes se narodil Spasitel Ježíš i v mém srdci. Bible říká: „Těm pak, kteří jej přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ Mohou pak jít životem pokojně, protože mají před sebou jistotu domova, kterému jdou vstříc.
    Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!