obrazekNehrál jsem vždy na alpský roh
Během svého mládí jsem vypomáhal v letních měsících jako pastýř na různých místech alpských hor. Tady jsem poprvé uslyšel alpský roh. Jeho zvuk mě fascinoval. Zatoužil jsem se naučit hrát na tento neobvyklý nástroj, ale zůstalo to nadlouho jenom mým snem. V osmnácti letech jsem dostal příležitost studovat stavební obor, ve kterém jsem také později pracoval. Ve svém životě jsem chtěl něčeho dosáhnout. Léta přibývala. Bylo mi dvacet čtyři let a já najednou nevěděl, jak dál. Jako bych byl u konce života. Nic se mi nedařilo. Něco jsem si zavinil sám, něco okolnosti a lidé kolem mě.

obrazekDeprese dnem i nocí
Vím, že tisícům lidí se dnes daří tak jako tehdy mně: smůla v lásce, ztráta zaměstnání, žádné peníze… A aby toho nebylo málo, tak ještě výpověď z bytu. K tomu se často přidruží duševní a fyzické onemocnění. Mnozí pak nevidí žádné východisko a přemýšlí nad koncem života. V této přetěžké situaci jsem se octl také. Ptal jsem se sám sebe: má cenu ještě dál žít? Deprese, nespavost, apatie, bezvýchodnost a myšlenky na sebevraždu mě pronásledovaly dnem i nocí. Nejtěžší to bylo o víkendu, když těch pár lidí, ke kterým jsem ještě měl důvěru, nebylo nablízku. V takových dnech byly mraky nade mnou ještě černější.

obrazekSnaha vše skončit
Jednu sobotu jsem chtěl udělat všemu konec. Nechtěl jsem prostě žít dál. Tak jsem nabil pistoli, kterou jsem měl doma, a chtěl stisknout. Ale nějak to nefungovalo. Nenašel jsem pro to žádné vysvětlení. „No,“ přemýšlel jsem, „ještě jsou i jiné možnosti, jak si vzít život.“ Vylezl jsem ze svého malého půdního bytu na střechu, překročil jsem železnou zábranu a chtěl ze šestého poschodí skočit dolů. Nějaká nevysvětlitelná moc mě zadržela. Byla to zbabělost nebo strach ze smrti? To nechávám otevřené.

Vrátil jsem se zpět do pokoje, vzal všechny peníze, které jsem měl, a šel se posilnit do baru. Chtěl jsem si alkoholem dodat odvahu, abych definitivně uskutečnil svůj sebevražedný plán.

obrazekBoží dotek
Toho dne, když už jsem byl tak zoufalý a nevěděl jak dál, začal v mém životě působit Bůh. Bylo to zvláštní. Do té chvíle jsem o něm vůbec nepřemýšlel. Vyrůstal jsem v tradiční rodině, o Boha jsem moc nestál. Spíše jsem se mu jen vysmíval nebo zpíval o něm posměšné písničky. Lidé, kteří o Bohu mluvili, pro mě nebyli nikdy vzorem.

Cestou do baru jsem potkal dvě kamarádky. Chvíli jsme si povídali. Najednou mi řekly, že se jdou podívat na křesťanský film a nabídly mi, abych šel s nimi. Nebyl jsem obzvlášť nadšený z tohoto pozvání, ale přesto jsem šel. Obsah filmu jsem moc nechápal, přesto mně po jeho skončení vířila v mysli neodbytná otázka: Kdybys dnes zemřel, jsi připraven setkat se s Bohem? Přestože film nebyl adresován jenom mně, mluvil přesně o mně. Nikdo v místnosti nevěděl
o mé beznaději. Nikdo mě neznal. Otázka mě však zasáhla přímo do srdce. Jak je to možné? Po celý život jsem se o Boha nezajímal, spíše jím opovrhoval, než abych ho uctíval. A nyní tu byla zcela osobní otázka: Kdybys dnes zemřel, jsi připraven setkat se s Bohem? Šel jsem toho večera rovnou domů. Zbraň jsem zajistil a přemýšlel o tom, co jsem slyšel.

obrazekNový smysl života
Trvalo ještě několik měsíců, než jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele. Byla to obrovská změna, když Syn Boží vstoupil do mého života! Dostal jsem zcela nový smysl života. Byl jsem zcela obnoven, zmizela moje závislost na alkoholu, zažil jsem okamžité osvobození od šestnáctileté závislosti na kouření. Byl jsem tělesně i psychicky dokonale uzdraven – a to bez lékařské pomoci – bez odvykací kúry.

Nikdo z Vás se nemusí dostat do tak hrozné situace, v jaké jsem byl já. Mým srdečným přáním je, aby se Vám dařilo dobře, abyste našli pravý smysl života. Věřte, je jen jedna uspokojující odpověď: Potřebujete osobní vztah s Bohem. A obdržíte ho jenom skrze Ježíše Krista. On všem hledajícím řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život; nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Bible, Janovo evangelium, kapitola 14, verš 6.)

obrazekSplněný sen
Od své první zkušenosti s všemohoucím Bohem už neprocházím životem sám. To znamená: mám osobní spojení s Ježíšem. Vím, že se na něj mohu vždycky spolehnout. Také ve chvílích, kdy se zrovna nepohybuji na slunných návrších. I jako křesťan prožívám nejen výšiny, ale také hlubiny. Často také bojuji s pokušením. Ale Ježíš mi radí, posiluje mne a doprovází. Na společné cestě s jinými křesťany a při čtení Bible zažívám mnoho krásných věcí. Jsem šťastný a spokojený, protože vím, že Ježíš je můj Spasitel, že s ním jednou budu trávit věčnost. Dnes mohu jen říct: „Skutečně stojí za to žít!“

Jsem přesvědčen, že se i s Vámi Bůh může setkat stejně jako se mnou. On má svůj dokonalý plán i pro Váš život. Má moc ho zcela proměnit a dát mu nový směr. Mohu to plně dosvědčit. Nakonec mi Bůh splnil i můj sen – ze zoufalého člověka jsem se stal hráčem na alpský roh.

obrazek

Člověk si může svobodně vybrat, jestli chce žít s Bohem nebo bez něj. Bible nás však varuje. Naše rozhodnutí má nedozírné důsledky. Buď budeme po smrti žít ve věčné radosti – v nebi, nebo ve věčném trápení – v pekle. Správná volba je důležitá pro věčnost! Bůh připravil vše proto, abychom se k němu dostali.

Most k Bohu:
1. Bůh si přeje mít s námi opravdový vztah. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. (1. Mojžíšova 1, 27)
2. Skrze vzpouru prvního člověka vůči Bohu byl však vztah k Bohu narušen. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. (Římanům 5, 12)
3. Většina lidí o tom neví. Snaží se dostat k Bohu vlastní cestou. To však není možné. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. (Efezským 2, 9)
4. Hřích, který všichni učinili, musí být zaplacen smrtí. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6, 23)
5. Bůh stanovil jedinou cestu, kterou se k němu můžeme dostat. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný. (Jan 3, 16)

6. Bůh vystavěl most k sobě tím, že jeho Syn Ježíš vzal na sebe naše hříchy, za které zemřel na kříži. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. (Římanům 5, 8)
7. Nestačí to však jen vědět. Pokud z celého srdce vyznáme svou vinu, prosíme Ježíše o odpuštění a v důvěře mu přenecháme svůj život, pak budeme zachráněni. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. (Jan 5, 24)
    Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!