obrazekJeden muž měl psa, kterému říkal Don. Měl ho moc rád a pečlivě se o něj staral. Jednoho dne se však Don ztratil. Zaběhl se svému pánu. Bloudil sem a tam, ale cestu domů nenašel. Nakonec se ho ujal jeden laskavý člověk a vzal si ho k sobě domů. Když po delším pátrání zjistil, komu ztracený pes patří, ihned majiteli zatelefonoval: „Mám u sebe vašeho psa. Má však takový stesk po domově, že odmítá jakoukoli potravu.“ Po chvíli ticha se majitel zeptal: „A mohl bych s ním mluvit?“ Udivený nálezce přidržel sluchátko u ucha ztraceného zvířete. Ale co se to stalo s Donem? Jeho oči se náhle rozzáří, odběhne od telefonu, pobíhá divoce po celé místnosti, vleze pod stůl, čenichá ve všech rozích, dívá se kolem sebe a hledá milovaného pána, jehož hlas právě zaslechl. Konečně se zase vrátil k telefonnímu sluchátku, odkud zaznívá známý hlas: „Done, jdu si pro tebe, za chvíli tam budu a potom se spolu vrátíme domů.“ Don zřejmě všemu porozuměl, hltavě začal jíst a vypadal velice šťastně. Poznal, že k němu mluví jeho pán. Od té chvíle byl jako vyměněný. Návrat domů… Litoval jsi ztraceného psa a jsi rád, že nakonec vše dobře dopadlo? Něco podobného se přihodilo i nám lidem. Ztratili jsme se Pánu Bohu – našemu Stvořiteli. Šli jsme si svou vlastní cestou, dokonce jsme na Něho zapomněli. Od té doby se každý takový člověk ve své duši cítí opuštěný a nešťastný. Nic mu nemůže nahradit Boží přítomnost. Pán Bůh však všechny ztracené hledá a volá k sobě, protože je miluje a postrádá. Boží hlas uslyšíš z Bible, když budeš pozorně číst a naslouchat. Až porozumíš, že k tobě mluví Bůh, a uvěříš všemu, co ti říká, prožiješ radostné setkání s Ním. Tvůj život se změní. Získáš vnitřní pokoj a požehnání od všemohoucího Boha, věčného zdroje radosti a lásky. Milý čtenáři, slyšel jsi už hlas Boha, který je tvým Pánem? Eva Titěrová

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!