TEXT: „V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.“ (1. list Janův 4,9)

Vánoce jsou zvláštním a mimořádným svátkem. V bezbranném dítěti, plačícím v jeslích, nám milující Bůh ukazuje plnost své milosti a lásky. Bůh se v Ježíši Kristu sklání k člověku, aby mu vrátil důstojnost a hluboký smysl života. Přichází, aby přemohl zlo a hřích a ukázal lidem cestu k novému životu, naplněnému vděčností, radostí a pokojem. Přichází dát naději každému na této Zemi, i tomu, kdo je zmítán pochybnostmi, nejistotou a malomyslností. Přichází, aby obvázal rány života, utišil bolesti a uzdravil naše tělo i duši. Dává lidem naději na věčný život v nebi, v Božím království  lásky a pokoje. Přináší to nejdůležitější – spasení.

Náhledy:

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!