Velikonoční dvojitá karta v netradičním formátu A5 s textem:

„Velikonoce znamenají, že láska a život jsou silnější než smrt,

že hrob není konečnou stanicí života,

že pouta, která brání našemu životu, se rozvazují,

že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život,

že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme

zakoušet vzkříšení i my sami v sobě

a že můžeme k životu probouzet i druhé.“

Text doplňuje biblický verš z 1. listu Tesalonickým 4,14:

Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých,

pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše,

přivede spolu s ním k životu.

 

 

    Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!