Návod

  • Kliknutím na pole křížovky, do kterého lze psát, se toto pole označí.
  • Pokud nejde psát, klikněte na jakékoliv políčko v křížovce, do kterého lze psát.
  • Pohyb po rastru: kurzorové klávesy:
  • Změna směru luštění (horizontálně nebo vertikálně) - mezerník
  • Mazání písmen: klávesa delete
  • Psaní písmene CH: pokud stisknete klávesu C, ihned se zobrazí v políčku. Pokud chcete vložit písmeno CH, jako další klávesu stiskněte H. Pokud mezi C a H stisknete jinou klávesu (včetně šipek, změny směru luštění, smazání písmene, ...), zůstane v jednom políčku C a do označeného pole se vloží H.