Aktuální nabídka produktů

obrazekPrezentace aktuálních produktů 3-2017 pro videoprojekci (slideshow)


Katalog produktů – JARO

obrazek

Přečíst si...


O NADĚJI v těžkých chvílích života

obrazekNa koho se máme obrátit ve chvílích, když se náš život hroutí? Kde můžeme hledat pomoc v situacích, ve kterých se cítíme bezradní a ztraceni? Autor textu Steve Brown dává čtenářům jednoznačnou odpověď: to nejlepší, co můžete udělat, je obrátit se na Ježíše.

Přečíst si...


Maminko, děkuji…

obrazekDvojitá karta s krátkým textem a biblickým veršem „Cti otce svého a matku svou…“ (Dt 5,16) jistě potěší všechny maminky.

Přečíst si...


Otče náš… (Modlitba Páně)

obrazek„Jak se vlastně máme modlit?“ Když tuto otázku položili Pánu Ježíši jeho učedníci, odpověděl jim modlitbou, kterou dnes známe jako „Modlitbu Páně“ nebo „Otčenáš“. Mnoho lidí zná slova této modlitby nazpaměť, ale odříkává ji bez hlubšího zamyšlení nad obsahem. V letáčku najdete krátká zamyšlení k jednotlivým prosbám „Modlitby Páně“.

Přečíst si...


Pánův hlas

obrazekPOZOR! Dotisk oblíbeného letáčku.
Příběh ztraceného a znovunalezeného psa Dona, který neomylně poznal hlas svého pána. Také my lidé jsme se ztratili svému Pánu. Uslyšíme Jeho hlas?

Přečíst si...


MEZI NEBEM A ZEMÍ - esoterika

obrazekPříběh může, který se zcela oddal studiu esoterických knih, intenzivně se věnoval meditačním cvičením, setkával se s léčiteli a jogíny. To, co mělo vést k vyrovnanosti a pokoji, však začalo přinášet obavy a strach. Autor svědectví vyznává: „Když se ohlédnu na svůj život, uvědomuji si, že nic z toho, co děláme, čemu věříme nebo nevěříme, nezůstává bez následků. Ovlivňuje to celé roky naše myšlení, jednání a konání. Nikdo nemůže zůstat neutrální. Proto jsem vděčný, že jsem mohl uvěřit v Pána Ježíše Krista. Zahrnuje mě svou láskou, trpělivostí a milostí. Bez Jeho vysvobození bych ani tento příběh nemohl napsat…“

Přečíst si...


Magnetka – OVEČKA

obrazekMagnetka OVEČKA s biblickým veršem: „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek… (Žalm 23, 1). Rozměr 7 × 7 cm.

Přečíst si...


Dokonalá strategie ve fotbale i v životě

obrazekVítězství nebo prohra ve fotbale nebývá dílem náhody. Trénink a zápasy nám připomínají každodenní život. I my musíme řešit spoustu úkolů, které nám přináší život a na konci dne se cítíme jako vítězové nebo poražení. Máme dobrý herní plán pro svůj život? Letáček byl vydán k příležitosti MS v Brazilii, příběhy fotbalistů jsou však aktuální i dnes.

Přečíst si...


Bůh žehnej Vám!

obrazekDÁRKOVÁ KARTA S PŘÍLOHOU – miniCD
„Bůh žehnej Vám, sám před zlým chraň! Lásku Vám dej, Vás v péči měj.“
To jsou slova jedné z 5 písní a zároveň i přání na dárkové kartě s přiloženým miniCD. Písně hudební skupiny BTM, zpívá Libuše Ranšová.

Přečíst si...


Tajemství slávy

obrazekPOZOR! Akce - 20% sleva
CD přináší dramatické zpracování příběhů šesti biblických postav. Čtený text je inspirován letáčky z řady Galerie biblických postav. Příběhy vypráví známá muzikálová herečka a zpěvačka Eva Veškrnová a ředitel BTM Jan Titěra.

Přečíst si...


Rocky, muž v masce

obrazekPOZOR! Poslední kusy skladem.
Byl více než 20 let idolem rockerů a pankáčů, ale i postrachem Hamburku. Chtěl být člověkem, ale schovával se za masku z tetované kůže. V posledních měsících jeho života nastal u něho radikální obrat - uvěřil v Boha. Rockyho příběh strhujícím způsobem napsal novinář Michael Ackermann.

Přečíst si...


O pracovitosti a lenosti

obrazekKaždý z nás má své tužby, plány, naděje i sny. Nebývá snadné je uskutečnit. Zvláště, když podléháme velkému nepříteli – lenosti. Proto přinášíme několik moudrých varování krále Šalomouna.