E-Karta

ecard

Anděl Hospodinův zvěstoval pastýřům pasoucím svá stáda v betlémské krajině narození Spasitele – Ježíše Krista. Ono poselství o Boží lásce k člověku platí dodnes. Každý, kdo ji přijme, smí vědět, že jeho život je pevně ukryt v Božích rukou. „Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán.

Vaše jméno:
E-mail příjemce:
Váš vzkaz: