E-Karta

ecard

„Každodenně skládám svou naději v tebe, vždyť jsi můj Bůh, má spása.“ (Bible, Žalm 25,5)

Den co den nás provází Boží
milosrdenství. Tuto skutečnost
můžeme vnímat, máme-li otevřené
srdce. Potom můžeme uprostřed
svých starostí stále více poznávat,
že je s námi dobrý Bůh, že na nás
pamatuje i v malých věcech, aby
nám tak pomohl k věcem velkým.
Tím největším jeho milosrdenstvím
je Boží Syn, Ježíš Kristus, který
dává našemu životu smysl a naději.
V něm nalézáme pravou Boží tvář
a to, co opravdu k životu potřebujeme.

Vaše jméno:
E-mail příjemce:
Váš vzkaz: